Termin zawity - strona 20

Zobowiązanie, świadczenie - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 175
Wyświetleń: 630

niego w terminie 5 lat od daty dokonania tej czynności (termin zawity) B. ORZECZENIE WZGLĘDNEJ BEZSKUTECZNOŚCI...

Umowa składu, agencyjna - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 133
Wyświetleń: 567

o naprawienie szkody(termin zawity) -zawiadomienie nie jest wymagane, gdy szkodę wyrządził utrzymujący zakład...

Prawo cywilne: pojęcia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 630

INSTYTUCJI P.C. (ZASIEDZENIE, TERMINY ZAWITE-PREKLUZJE) W WYNIKU PRZEDAWNIENIA ROSZCZENIE NIE WYGASA...

Prawo cywilne: Wiadomości ogólne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 399

cywilnoprawne roszczenia majątkowe (nie przedawniają się roszczenia negatoryjne i windykacyjne).Terminy zawite...

Prawo karne procesowe - ćwiczenia

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • dr Michał Rusinek
 • Prawo karne
Pobrań: 469
Wyświetleń: 5894

najbliższe mogą w terminie zawitym 3 miesięcznym wstąpić w jego prawa Ingerencja prokuratora w postępowanie...