Prawo cywilne: pojęcia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo cywilne: pojęcia - strona 1 Prawo cywilne: pojęcia - strona 2 Prawo cywilne: pojęcia - strona 3

Fragment notatki:

ŹRÓDŁA PRAWA CYWILNEGO
KONSTYTUCJA, AKTY WYKONAWCZE DO USTAW. PODSTAWOWYM AKTEM NORMATYWNYM W POLSCE JEST USTAWA Z 1964R. ZWANA KODEKSEM CYWILNYM. PRZEPISY P.C. MOGĄ MIEĆ CHARAKTER BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZUJĄCY (ZASTOSOWANIA ICH NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ WOLĄ STRONY) I WZGLĘDNIE OBOWIĄZUJĄCY (ZASTOSOWANIA MOŻNA WYŁĄCZYĆ WOLĄ STRON). BARDZO WIELE PRZEPISÓW P.C. MA CHARAKTER WZGLĘDNIE OBOWIĄZUJĄCY (JEST DUŻA SWOBODA STRON W KSZTAŁTOWANIU TREŚCI STOSUNKÓW MIĘDZY NIMI). P.C. NIEJEDNOKROTNIE ODWOŁUJE SIĘ DO TZW. ZASAD WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO - TO NAJWAŻNIEJSZA KLAUZULA GENERALNA POLSKIEGO P.C.; TO ZWROT NIEDOOKREŚLONY ŚWIADOMIE UŻYTY PRZEZ PRACODAWCĘ, BY UELASTYCZNIĆ PROCES STOSOWANIA PRAWA; ODSYŁA DO PEWNYCH NORM, NAJCZĘŚCIEJ MORALNYCH, KTÓRE NIE SĄ WYSŁOWIONE WYRAŹNIE W PRZEPISACH. P.C. DZIELIMY NA: CZĘŚĆ OGÓLNĄ; PRAWO RZECZOWE; PR. ZOBOWIĄZAŃ; PR. SPADKOWE; PR. RODZINNE. K.C. DZIELI SIĘ NA 4 KSIĘGI (NAZWY ODP. 4 PIERWSZYM CZĘŚCIOM P.C.) STOSUNEK CYWILNO-PRAWNY: MUSZĄ WYST.: 2 PODMIOTY (STR. STOSUNKU); TREŚĆ (PRAWA I OBOWIĄZKI STR.); PRZEDMIOT. PRAWO PODMIOTOWE - OGÓŁ UPRAWNIEŃ STRONY KONKRETNEGO STOSUNKU CYW.-PR. UPRAWNIENIE - MOŻNOŚĆ DOMAGANIA SIĘ BY INNA OSOBA ZACHOWAŁA SIĘ WOBEC UPRAWNIONEGO W OKREŚLONY SPOSÓB, CZYLI Z UPRAWNIENIEM SKORELOWANY JEST CZĘSTO CZYJŚ OBOWIĄZEK. ROSZCZENIE - SKONKRETYZOWANE UPRAWNIENIE, A WIĘC MOŻNOŚĆ DOMAGANIA SIĘ OD INDYWIDUALNIE OKREŚLONEJ OSOBY ŚCIŚLE OKREŚLONEGO ZACHOWANIA SIĘ. WYRÓŻNIAMY PRAWA PODMIOTOWE A- WZGLĘDNE (SĄ SKUTECZNE TYLKO WOBEC ŚCIŚLE OZNACZONYCH OSÓB) B- BEZWZGLĘDNE (SĄ SKUTECZNE WOBEC WSZYSTKICH). UPRAWNIENIE KSZTAŁTUJĄCE - MOŻNOŚĆ KSZTAŁTOWANIA SWOIM WŁASNYM DOŚW. NIE TYLKO SWOJEJ WŁASNEJ SYTUACJI PRAWNEJ, A TAKŻE INNYCH OSÓB. (WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU PRZEZ WŁAŚCICIELA MIESZKANIA). PRAWA PODMIOTOWE PODLEGAJĄ OCHRONIE PRAWNEJ SĄDOWEJ (KAŻDY MA PRAWO ZWRÓCIĆ SIĘ DO SĄDU DLA OCHRONY SWYCH NARUSZANYCH PRAW PODMIOTOWYCH) I POZASĄDOWEJ - SAMOOBRONA (STOSOWANIE SIŁY) I SAMOPOMOC (PRZYWRÓCENIE SWOIM WŁASNYM DZIAŁANIEM STANU POPRZEDNIEGO BEZ UŻYCIA SIŁY WOBEC OSÓB). NABYCIE PRAW PODMIOTOWYCH: 1- POCHODNE - NABYWAMY NASZE PRAWO OD INNEJ OSOBY, KTÓRA DOTYCHCZAS BYŁA JEGO PODMIOTEM. ODBYWA SIĘ ZASADNICZO NA PODST. ZGODY PODMIOTU, KTÓRY DOTYCHCZAS TO PRAWO POSIADAŁ, OBOWIĄZUJE ZASADA „NIKT NIE MOŻE PRZENIEŚĆ NA INNĄ OSOBĘ WIĘCEJ PRAW NIŻ SAM POSIADA”, SĄ JEDNAK WYJĄTKI OD TEJ ZASADY NP.: RĘKOJMIA WIARY PUBLICZNEJ KSIĄG WIECZYSTYCH; ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz