Termin zawity

note /search

Terminy zawite

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawo cywilne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1071

TERMINY ZAWITE Terminy zawite to terminy do wykonania uprawnień, po upłynięciu których wygasa samo...

Terminy zawite

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

TERMINY ZAWITE po ich upływie organ traci kompetencje do załatwienia sprawy, np. po upływie 7 dni...

Terminy zawite-opracowanie

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Prawo cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 889

TERMINY ZAWITE I. Pojęcie i rodzaje silniejsza obrona dłużnika w związku z bezczynnością...

Dochodzenie roszczenia i terminy zawite

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Prawo cywilne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 861

w niej oświadczenie dłużnika nie spełnia przesłanek uznania niewłaściwego (świadomość i dobrowolność). TERMINY ZAWITE...