Skutki niedotrzymania terminów procesowych i procedura przywracania terminu-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skutki niedotrzymania terminów procesowych i procedura przywracania terminu-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Skutki niedotrzymania terminów procesowych i procedura przywracania ter­minu. Jak już zauważono, czynność procesowa dokonana z uchybieniem terminu (z wyjątkiem terminów instrukcyjnych) jest bezskuteczna. W pewnych sytuacjach dopuszczalne jest jednak przywrócenie uchybionego terminu ( wyłącznie zawitego). W myśl art. 126 §1 kpk uchybiony termin zawity może być przywrócony na wniosek zainteresowanego podmiotu, jeśli wykaże on, że uchybienie to nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych, a wniosek o przywrócenie zostanie złożony w terminie zawitym 7 dni od ustania przeszkody. (termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu nie podlega już przywróceniu!!). Wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu zawitego należy dokonać czynności, której w terminie nie wykonano. O przywróceniu lub nieprzywróceniu terminu rozstrzyga w formie postanowienia organ, przed którym należało dokonać czynności (art. 126 §2). Na odmowę przywrócenia terminu służy zażalenie (art. 126 §3), zażalenie nie służy na odmowę przywrócenia terminu do złożenia kasacji (art. 528 §1 pkt. 3).
Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia środka zaskarżenia nie wstrzymuje wykonania orzeczenia, jednak organ do którego wniosek złożono może wykonanie wstrzymać. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz