Terminy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Terminy-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

TERMINY Terminy w postępowaniu administracyjnym stanowią realizację zasady szybkości postępowania i pełnią funkcję gwarancyjną.
Rodzaje terminów: ze względu na sposób oznaczenia: terminy bezwzględnie oznaczone (tj. w dniach, tygodniach, miesiącach, terminy oznaczone konkretną datą), terminy względnie oznaczone (np. „bez zbędnej zwłoki”, „niezwłocznie”).
ze względu na rodzaj podmiotu, który wyznacza termin: terminy ustawowe (wyznaczone przez ustawodawcę), terminy wyznaczone (wyznaczone przez organ prowadzący postępowanie, np. termin na złożenie dokumentu w postępowaniu wyjaśniającym albo termin wyznaczony stronom przez urzędnika na zawarcie ugody).
ze względu na skutki uchybienia: terminy zwykłe (zwane także terminami porządkowymi, instrukcyjnymi; uchybienie tym terminom nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji, jedynym skutkiem ich uchybienia jest wydłużenie postępowania, są to terminy wyznaczone, terminy ustawowe nigdy nie są terminami zwykłymi), terminy zawite (zwane także terminami prekluzyjnymi; czynność dokonana po ich upływie jest nieważna i prawnie bezskuteczna; nieważność takiej czynności jest względna, bo terminy zawite podlegają przywróceniu), terminy przedawniające (uchybienie tym terminom skutkuje wygaśnięciem danego prawa lub obowiązku, nie podlegają one przywróceniu, np. 7-dniowy termin na złożenie wniosku o przywrócenie terminu).
Przywrócenie terminu: → art. 58-60 k.p.a. → Postanowienie w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia jest ostateczne.
Sposób obliczania terminów: → art. 57 k.p.a. → art. 57 § 5 k.p.a. - instytucja zachowania terminu
Terminy załatwiania spraw administracyjnych: → art. 35-38 k.p.a. Zgodnie z orzecznictwem NSA tzw. wolne soboty nie są dniami wolnymi od pracy. Dniami wolnymi od pracy są tylko niedziele i święta ustawowe (tzw. „czerwone kartki” w kalendarzu).
Sytuacja uchybienia terminowi to tzw. „milczenie administracji” - możliwość złożenia skargi na bezczynność organu administracji zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz