Terminy w postępowaniu administracyjnym-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Terminy w postępowaniu administracyjnym-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

: Terminy w postępowaniu administracyjnym
W ramach postępowania administracyjnego pracownicy organu, strony oraz inni uczestnicy (np. świadkowie, instytucje rządowe lub samorządowe) zobowiązani są do podejmowania określonych działań (np. usunięcia nieprawidłowości w złożonym podaniu) w wyznaczonym terminie.  Terminy można podzielić na procesowe i materialne. Ma to istotne znaczenie dla dopuszczalności zastosowania instytucji przywrócenia terminu, tylko bowiem te pierwsze mogą zostać przywrócone (art. 58). Różnica pomiędzy nimi sprowadza się do tego, że terminy procesowe dotyczą dokonania czynności procesowej (np. wniesienia środka zaskarżenia). Z kolei termin materialny związany jest z prawami i obowiązkami, o których organ rozstrzyga, wydając decyzję administracyjną, a jego uchybienie powoduje wydanie rozstrzygnięcia negatywnego. Generalnie terminy procesowe wynikają z kodeksu postępowania administracyjnego, choć mogą być modyfikowane przez inne ustawy (np. art. 9 ust. 2 ustawy Prawo o zgromadzeniach wprowadza 3-dniowy termin do wniesienia odwołania). Kodeks wskazuje przykładowo następujące terminy: • 14-dniowy termin do złożenia wniosku o uzupełnienie decyzji (art. 111 k.p.a.), • 7-dniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu, • 14-dniowy termin do wniesienia odwołania lub 7-dniowy do złożenia zażalenia (art. 129 § 2 i art. 114 § 2 k.p.a.), • dwutygodniowy termin na zajęcie stanowiska (art. 106 § 3 k.p.a.), • jednomiesięczny termin na złożenie skargi o wznowienie postępowania, również po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego (art. 145a § 2 i art. 148 k.p.a.). Kolejnym rodzajem terminów są terminy ustawowe i urzędowe (wyznaczone). Pierwsze z nich są terminami wynikającymi z ustawy, które nie podlegają ani skracaniu, ani przedłużeniu, a o ich długości decyduje przepis prawa, a nie wola organu czy uczestnika postępowania. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz