Doreczenia i terminy- pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Doreczenia i terminy- pytania - strona 1

Fragment notatki:

DORĘCZENIA i TERMINY
Proszę odpowiedzieć na następujące pytania:
1. Jaką czynnością w prawie jest doręczenie ?
2. Gdzie kodeks zezwala doręczać pisma:
a) osobom fizycznym
b) osobom prawnym ?
3. Jakie są trzy formy doręczeń zastępczych i na czym polegają ?
4. Pan A mieszkał przy ul. Klonowej w dniu 3.01.2012 r. tj. w dniu złożenia wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego. Po miesiącu pan A przeprowadził się. 10.02.2012 r. organ administracji nakazał panu A uzupełnienie braków formalnych wniosku kierując pismo ze stosowną informacją na ul. Klonową. Po 2 tygodniach pismo wróciło z adnotacją Urzędu Pocztowego, że adresat nie mieszka pod wskazanym adresem. Czy organ administracji może uznać pismo za doręczone ?
5. Do czego organ może wezwać uczestników postępowania i jakie mogą być formy takiego wezwania ?
6. Jakim terminem jest:
a) 14-dniowy termin na złożenie odwołania od decyzji,
b) 7-dniowy termin wyznaczony przez organ na złożenie dokumentu w postępowaniu i
c) 7-dniowy termin na złożenie prośby o przywrócenie terminu ?
7. Jakie są warunki złożenia prośby o przywrócenie terminu ?
8. W dniu 25.03.2011 r. pan X otrzymał decyzję organu II instancji. Podaj datę i godzinę, kiedy upłynie dla pana X 30-dniowy termin na złożenie skargi do WSA ?
9. Jakie środki przysługują stronie w wypadku bezczynności organu administracji?
ŹRÓDŁA:
Artykuły od 35 do 60 k.p.a. oraz:
rozdział "Doręczenia. Wezwania. Terminy" z podręcznika "Postępowanie administracyjne" M.Wierzbowskiego. M. Szubiakowskiego, A. Wiktorowskiej lub
str. 142-147 i 150-156 z książki "Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne" B. Adamiak i J. Borkowskiego
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz