Termin zawity - strona 14

Formy prawnych aktów prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882

od dnia podjęcia uchwały - jest to termin zawity. Po trzecie uprawnienie do wniesienia sprzeciwu...

Obrońca-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 798

terminami zawitymi- możliwość przywrócenia terminu ( Art. 126 ) przez oskarżonego...

Powód cywilny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 854

roszczenia w postępowaniu cywilnym ( Art. 67 §1 ) - jeżeli w terminie zawitym 30 dni od daty odmowy przyjęcia...

Termin, pojęcie, rodzaje i sposób obliczania

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2842

mogą być terminami zawitymi. Z reguły te terminy które nie mają charakteru wyznaczonego, które są ustawowymi...

Doręczenia-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 945

pokrzywdzonego, ma na to 7 dni od dnia ogłoszenia ). Termin zawity! ( Art. 131 §3 ). 4. doręczenie z naruszeniem...

Zawarcie umowy - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1001

uprawomocnienia się orzeczenia wydanego w sprawie -wymienione terminy są terminami zawitymi -nie jest wyłączona...