Termin zawity - strona 11

Organizacja wewnętrzna parlamentu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1232

zakresu funkcji oraz zobowiązania Senatu określonymi terminami zawitymi. Generalny schemat Sejmu i Senatu...

Procedura ustna - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • System ochrony prawnej UE
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1015

mogą w terminie zawitym dwóch miesięcy od doręczenia odwołania (odwołanie doręcza się wszystkim stronom) złożyć...

Prawo sądowe Rzeczpospolitej szlacheckiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 168
Wyświetleń: 798

i delacje Formula processus wprowadziła, że terminem zawitym był termin drugi, jednak w niektórych sprawach...

Zobowiązania z umów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 910

; Uprawnienia te wygasają z upływem dwóch lat od zawarcia umowy - termin zawity (prekluzyjny) Art. 388 jest lex...

Gwarancja jakości - charakter prawny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 980

roku z tytułu rękojmi to termin zawity, po jego upływie uprawnienia wygasają. Termin roczny gwarancji to termin...