Termin zawity - strona 12

Odwołanie darowizny - postępowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 630

obdarowanego), jest to termin zawity a nie termin przedawnienia (bo jest to prawo podmiotowe kształtujące...

Oskarżyciel posiłkowy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 938

) i. postępowanie zawiesza się ( Art. 61 §1 w zw. z Art. 58 §2 ) ii. osoby najbliższe w terminie zawitym 3 miesięcy...

Terminy-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

niebędącą stroną wniosku o przywrócenie terminu - w terminie zawitym 7 dni od daty ustania przeszkody...

Stosunek podstawowy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1106

powinno być ograniczone terminem zawitym ...

Dodatki emerytur i rent

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Katarzyna Sylwia Roszewska
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 861

złożenie wniosku o zasiłek pogrzebowy, po tym terminie uprawnienie wygasa (termin zawity). Świadczenia...

Prawo rzeczowe - wykład 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Tomasz Pałdyna
 • Prawo rzeczowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 868

. Zwykle ogranicza się ochronę posiadania krótkimi terminami zawitymi. Mechanizmy w których możemy...

Dziedziczenie ustawowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. T. Justyński
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 777

zawity) -prawomocne orzeczenie separacji małżonków pociąga za sobą wyłączenie stosowania przepisów...

MAŁŻEŃSTWO A KONKUBINAT

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1085

z zaświadczeniem sporządzonym przez kierownika usc o którym mowa w e) duchowny przekazuje do usc w terminie zawitym...