Odwołanie darowizny - postępowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odwołanie darowizny - postępowanie - strona 1 Odwołanie darowizny - postępowanie - strona 2

Fragment notatki:

Odwołanie darowizny. Możliwe jest w wypadkach przewidzianych w ustawie , jest to wyłom od zasady że umowy wiążą strony : w wypadkach pogorszenia się stanu majątkowego darczyńcy ; gdy darowizna jeszcze nie została wykonana - art.896 - jeśli po zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla jego własnego utrzymania odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb albo bez uszczerbku dla ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych (szczególna klauzula rebus sic stantibus), darowizna została wykonana - art.897 - takie pogorszenie nie daje podstawy do odwołania. Ale gdy darczyńca popadnie w niedostatek to obdarowany w granicach istniejącego jeszcze wzbogacenia ma obowiązek dostarczać darczyńcy środków, których mu brak do utrzymania odpowiadającego jego usprawiedliwionym potrzebom albo do wypełnienia ciążący na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych. Jest możliwość zwolnienia się z tego obowiązku poprzez zwrot wartości wzbogacenia (jest facultas alternativa) . Przepis mówi o wartości wzbogacenia i w granicach aktualnego wzbogacenia, które jeszcze istnieje (nie ma terminu przewidzianego dla tych roszczeń). obdarowany okaże się rażąco niewdzięczny to darczyńca może odwołać darowiznę ; na ogół przyjmuje się, że moralnie obdarowany powinien mieć wdzięczność wobec darczyńcy. Odwołanie jest możliwe zarówno przed jak i po wykonaniu np. obdarowany pobije darczyńcę, zniesławia go, obmawia go, odmawia opieki nad bliskim człowiekiem. Z powodu niewdzięczności odwołać może sam darczyńca a także spadkobierca darczyńcy ale tylko wtedy - p2 art.899 - gdy darczyńca w chwili śmierci był uprawniony do odwołania albo gdy sam obdarowany umyślnie pozbawił życia darczyńcę lub umyślnie wywołał rozstrój zdrowia, którego skutkiem była śmierć darczyńcy. wywołał śmierć darczyńcy .
Przebaczenie - art.899 p1. Darowizna nie może być odwołana z powodu niewdzięczności jeżeli darczyńca przebaczył obdarowanemu. Przebaczenie jest aktem uczuciowym a nie oświadczeniem woli, który wywołuje skutki prawne. Jeśli w chwili przebaczenia darczyńca nie miał pełnej zdolności do czynności prawnych przebaczenie jest skuteczne gdy darczyńca działał z dostatecznym rozeznaniem .
Co z wyłudzonym przebaczeniem, uzyskanym podstępem ?
Niektórzy uważają - w drodze ostrożnej analogii można stosować przepisy o wadach oświadczenia woli.
§3 art.899 - termin do odwołania darowizny to termin roczny - a temporis sciente - w chwili dowiedzenia się o przyczynie uzasadniającej odwołanie - (niewdzięczność obdarowanego), jest to termin zawity a nie termin przedawnienia (bo jest to prawo podmiotowe kształtujące a nie roszczenie majątkowe).

(…)

… obdarowanemu tak żeby mógł się z nim zapoznać. Skutki odwołania darowizny:
jeśli darowizna była jeszcze nie wykonana - umowa darowizny upada ipso iure,
jeśli darowizna została wykonana - to powstaje pytanie jakie skutki powoduje to odwołanie. Czy upadają wszystkie skutki z chwilą oświadczenia a więc własność itp. czy od razu powraca do darczyńcy przedmiot darowizny, wówczas samo przejście prawa byłoby…
… możliwość - zawarcie i rozwiązanie. Rozwiązanie umowy powoduje upadek podstawy i powoduje że trzeba dokonać zwrotu świadczeń.
Możliwe jest rozwiązanie darowizny w drodze orzeczenia sądu art.901 przedstawiciel osoby ubezwłasnowolnionej może żądać rozwiązania umowy darowizny dokonanej przez tę osobę przed ubezwłasnowolnieniem, jeżeli darowizna :
ze względu na wartość świadczenia
i brak uzasadnionych pobudek…
… obowiązek zwrotu świadczenia nienależnego. O zastosowaniu przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu mówi art.898 p2 zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Od chwili zdarzenia uzasadniającego odwołanie obdarowany ponosi odpowiedzialność na równi z bezpodstawnie wzbogaconym, który powinien się liczyć z obowiązkiem zwrotu. Art.409 zwrot korzyści…
… jest czyniona na rzecz małżonków przez rodziców. Darowizna na rzecz majątku wspólnego małżonków (wymagane postanowienie bo w zasadzie darowizna wchodzi do odrębnego majątku). Małżonkowie się pokłócili i rodzice chcą odwołać jedno z małżonków.
Gdy tylko jeden z małżonków jest rażąco niewdzięczny to według SN możliwe jest odwołanie darowizny tylko względem jednego z nich.
Art.902 wyłącza możliwość odwołanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz