Oskarżyciel posiłkowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oskarżyciel posiłkowy - strona 1 Oskarżyciel posiłkowy - strona 2 Oskarżyciel posiłkowy - strona 3

Fragment notatki:

OSKARŻYCIEL POSIŁKOWY - ( Rozdział 5, Art. 53- 58 ) pokrzywdzony, które w sprawie o przestępstwa ścigane z urzędu występuje z oskarżeniem obok oskarżyciela publicznego- albo w określonych sytuacjach- także zamiast tego oskarżyciela publicznego. Zakres podmiotowy 1. pokrzywdzony ( Art. 53 ) 2. osoby najbliższe pokrzywdzonego w razie jego śmierci ( Art. 58 ) ( jeśli był oskarżycielem posiłkowym ) Rodzaje oskarżycieli posiłkowych ( Art. 53 ) 1. oskarżyciel subsydiarny ( ZAMIAST )- podejmuje swą działalność, gdy oskarżyciel zasadniczy ( publiczny ) nie realizuje funkcji ścigania - przez skargę subsydiarną. Oskarżyciel subsydiarny reprezentuje swój prywatny interes, ale działanie jego ma charakter publiczny. Przesłanki : ( Art. 55 §1 ). a. przestępstwo jest ścigane z urzędu i b. powtórna odmowa wszczęcia postępowania przygotowawczego albo c. powtórne umorzenie postępowania przygotowawczego przez prokuratora i d. Prokurator Generalny nie uchylił postanowienia o umorzeniu postępowania ( Art. 328 §1 ) Natomiast uchylenie nie jest już możliwe po wniesieniu przez pokrzywdzonego oskarżenia z uwagi na powstałą wówczas zawisłość sprawy Termin 1 miesiąc od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu o odmowie/umorzeniu ( powtórnego ). Wymogi formalne a. Jest to publiczny akt oskarżenia - wszystkie wymogi wskazane w Art. 332 b. wykaz osób, które mają być wezwane na rozprawę c. wykaz dowodów, które mają być przeprowadzone w postępowaniu sądowym ( Art. 333 §1 w zw. z Art. 55 §2 ). d. nie można natomiast domagać się zobowiązania osoby trzeciej, która uzyskała korzyść majątkową z przestępstwa oskarżonego, do jej zwrotu Skarbowi Państwa, e. można połączyć z aktem oskarżenia powództwo cywilne. Przymus adwokacki- akt oskarżenia musi sporządzić i podpisać ( Art. 55 §2 ) a. adwokat b. radca prawny- jeśli pokrzywdzonym jest instytucja państwowa, samorządowa, społeczna. Skutki 1. przy rozpatrywaniu sprawy z oskarżenia subsydiarnego wykluczona jest możliwość zwrotu sprawy prokuratorowi do uzupełnienia postępowania przygotowawczego, jak i z rozprawy ( Art. 55 §1 w zw. z Art. 339 §3 pkt 4 i Art. 397 ). 2. dopuszczalne jest natomiast zlecenie przez sąd Policji dokonania określonych czynności dowodowych, jak w postępowaniu prywatnoskargowym ( Art. 55 §1 w zw. z Art. 488 §2 ). 3. w sprawie tej może brać udział również prokurator ( Art. 55 §4 )- nie występuje tu jednak jako oskarżyciel publiczny ( strona ), ale wyłącznie jako rzecznik interesu publicznego.

(…)

… do postępowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego w każdym stadium postępowania
b. jeśli oskarżyciel posiłkowy subsydiarny ( Art. 58 §2 )
i. postępowanie zawiesza się ( Art. 61 §1 w zw. z Art. 58 §2 )
ii. osoby najbliższe w terminie zawitym 3 miesięcy od dnia śmierci oskarżyciela posiłkowego mogą wstąpić w jego prawa ( Art. 61 §1 w zw. z Art. 58 §2 )
iii. jeśli nie wstąpią, sąd umarza postępowania ( Art. 61…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz