Ryzyko kredytowe - strona 29

Ryzyko bankowe

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 840

jeden miesiąc bankowy, czyli 30 dni. Ryzyko kredytowe jest więc zagrożeniem, że kredyt udzielony kredytobiorcy...

Referat Agencje ratingowe

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Jarosław Plichta
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2079

udostępnianych przez podmioty oceniane. Innymi słowy rating jest niezależną oceną ryzyka kredytowego. Ocenia...

Rachunkowość bankowa 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1043

emitentów. III. Ryzyko kredytowe wywołane nieodwołalnym zobowiązaniem Do zobowiązań pozabilansowych...

Wykłady z ekonomii - controlling

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Ekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2681

i monitoring), aktywne zarządzanie ryzykiem (identyfikacja, pomiar, sterowanie ryzykiem) Ryzyko kredytowe...

Metody aktuarialne 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1344

ubezpieczeń. Ostatnio tego typu modele wykorzystuje się do modelowania ryzyka kredytowego i operacyjnego. 2012...

Banki i transakcje bankowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

. Zabezpieczenie kredytu - metodą zmniejszenia indywidualnego ryzyka kredytowego są uzyskane przez bank...

Rynki finansowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 833

w Centralnym Rejestrze Bonów Skarbowych w NBP. Bony skarbowe są traktowane jako instrumenty wolne od ryzyka...