Wykład - zarządzanie ryzykiem płynności banku komercyjnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - zarządzanie ryzykiem płynności banku komercyjnego - strona 1 Wykład - zarządzanie ryzykiem płynności banku komercyjnego - strona 2 Wykład - zarządzanie ryzykiem płynności banku komercyjnego - strona 3

Fragment notatki:

Zarządzanie ryzykiem płynności banku komercyjnego na przykładzie Powszechnego Banku Kredytowego SA
Spis treści
Wstęp..........................................................................................................4
1. Bankowość, uwarunkowania i rozwój......................................................7
1.1 Kierunki przekształceń systemu bankowego na świecie..................7
1.2. System bankowy w Polsce..............................................................8
1.3. Uwarunkowania popytowe rozwoju sektora bankowego...............14
1.4. Ryzyko jako element stymulowania działalności banku komercyjnego........................................................................................16
1.5. Problem płynności banku komercyjnego......................................18
2. Zarządzanie ryzykiem w działalności banku komercyjnego....................22
2.1. Misja banku i jego cele...................................................................22
2.2. Systemy zarządzania bankiem komercyjnym..................................23
2.3. Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego.................26
2.4. Zarządzanie marżą odsetkową........................................................28
2.5. Zarządzanie luką.............................................................................30
2.6. Zarządzanie ryzykami.....................................................................32
2.6.1. Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej...................................33
2.6.2. Zarządzanie ryzykiem walutowym.............................................35
2.6.3. Zarządzanie ryzykiem kredytowym............................................36
2.6.4. Zarządzanie ryzykiem płynności................................................37
2.7. Charakterystyka metod zarządzania płynnością...............................40
2.8. Przewidywanie potrzeb w zakresie płynności..................................44
3. Empiryczna analiza zarządzanie ryzykiem płynności na przykładzie Powszechnego Banku Kredytowego SA..............................................46
3.1. Charakterystyka działalności banku PBK SA..................................46
3.2. Zarządzanie ryzykiem banku PBK SA............................................49
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz