Ryzyko kredytowe - strona 28

Analiza wskaźnikowa banków

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 10857

reprezentują wysoką płynność oraz, będąc z natury rzeczy wolnymi od ryzyka kredytowego i ryzyka odmowy zapłaty...

Kredyty

Pobrań: 189
Wyświetleń: 1232

. Stopa procentowa stanowi sumę stopy bazowej i marży ryzyka kredytowego banku. Stopa bazowa ma charakter...

Obligacje- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Andrzej Zyguła
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 567
Wyświetleń: 3346

INWESTYCJI W OBLIGACJE: ryzyko kredytowe (credit risk), . ryzyko stopy procentowej (interest rate risk...

Bilans banku test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Wiktor Patena
 • Bankowość
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2338

określa tzw. wymóg kapitałowy - wymagany poziom funduszy własnych banku. Gdyby brać pod uwagę tylko ryzyko...

Bankowość - wykład I

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr Bogumiła Swat
 • Bankowość
Pobrań: 462
Wyświetleń: 12012

celowe) Rekomendacje ostrożnościowe - przykladowe z ostatniego okresu - dotyczące ryzyka kredytowego...

Formy handlu zagranicznego - opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1092

zaangażowania kapitału wysokie ryzyko kredytowe 1.2.2. Eksport pośredni - polega na sprzedaży przez producenta...