Ryzyko kredytowe - strona 22

Metody aktuarialne

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Metody aktuarialne
Pobrań: 588
Wyświetleń: 3766

Ubezpieczeniowych” C1 - ryzyko związane z pozostałymi aktywami oraz ryzyko kredytowe (National Association of...

Kapitał - ściąga

  • Uniwersytet Gdański
  • dr hab. Leszek Pawłowicz
  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1512

się np. kwotę oczekiwanych strat z tytułu ryzyka kredytowego; - RORAC (return on risk-adjusted capital...

Ryzyko rynkowe w banku

  • dr Aneta Mikucka
  • Zarządzanie ryzykiem
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1372

jest trudne: Nie jest przewidywalne, w porównaniu do ryzyka kredytowego i rynkowego, Nie jest łatwe...

Wykład - BIK a BIG

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Maria Golec
  • Finanse i bankowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

i konsumenci, którzy zawarli z BIG umowę 1. W celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego...