Ryzyko kredytowe - strona 23

Prawo bankowe - Zezwolenia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Maciej Feliks
 • Finanse publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

długoterminowych - ale na odwrót już tak) albo z ryzykiem kredytowym (aktywne - kredyt wyszedł i kredyt nie wrócił...

Transakcje międzynarodowe SWAP

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1421

się wiele rodzajów ryzyka. Istotnym elementem kontraktów swap jest ryzyko kredytowe (credit risk). Wynika...

Transakcje SWAP

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1218

się wiele rodzajów ryzyka: 1. ryzyko kredytowe (credit risk) - wynika ono przede wszystkim z możliwości...

Pożyczka hipoteczna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1099

jest produktem kredytowym o dużej wartości nominalnej. Aby zmniejszyć ryzyko kredytowe bank może wymagać...

Regulacje banku centralnego

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2051

. 12% W trzecim roku i dłużej min. 8% Rezerwy celowe Forma zabezpieczenia banków przed ryzykiem...

Wykład - System bankowy. Rodzaje banków

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Małgorzata Iwanowicz- Drozdowska
 • Bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 854

jest stworzony na podstawie postanowień Bazylei i po kolei zostaną omówione wszystkie pozycje. > Ryzyko kredytowe...

Bankowość - pojęcia, wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Ewa Miklaszewska
 • Bankowość
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 2772

podejście do ryzyka (kredytowe, rynkowe i operacyjne) -Podział banków na narodowe i globalne megabanki...