Rozporządzenie z mocą ustawy cechy - strona 23

Podstawy prawa - wykład I

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jan Lic
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 1204
Wyświetleń: 4389

Europejskiech mają moc większą niż ustawy, takie rozporządzenia obowiązują bezpośrednio) 4. Ustawy - zaliczają...

Akt administracyjny - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1323

administracyjny charakteryzuje się następującymi cechami: 1) Jest wydawany przez organ administracji państwowej...

Dualistyczny charakter systemu źródeł prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1211

kompetencji do stanowienia prawa. art. 234 - rozporządzenia Prezydenta z mocą ustawy, art. 91 ust. 3...

Swoiste źródła prawa

 • Politechnika Śląska
 • mgr Tomasz Musialik
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2905

podlegające ogłaszaniu W Dzienniku Ustaw RP ogłasza się: konstytucję ustawy rozporządzenia z mocą ustawy...

Teoria prawa - omówienie (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Witold Chałupczak
 • Prawo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 868

te (ustawy, rozporządzenia i zarządzenia) są jednak traktowane z reguły jako prawo dopełniające prawo...

Technologia informacyjna - rejstry

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • dr Agnieszka Gryszczyńska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2317

1997 i wydane na jej podstawie rozporządzenia Ustawa o krs wielokrotnie nowelizowana- o elektronicznym...

Źródła prawa Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Radosław Potorski
 • Integracja europejska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665

, do którego należą I - dyrektywy, decyzje II - III - rozporządzenia narodowe z uwagi na podmioty wydające wewnątrz...

Ministrowie - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 616

- rozporządzenie, w którym na podstawie kompetencji przydzielonej w ustawie o RM, premier określa szczegółowy...