Rozporządzenie z mocą ustawy cechy - strona 22

Dane a informacja - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grzegorz Wierczyński
 • Informatyka prawnicza
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1022

CELEX zawierający tego typu akty -z 2004 roku -rozporządzenie, gdyż litera „R” odpowiada rodzajowi...

Wstęp do prawoznawstwa - ćwiczenia

 • Puławska Szkoła Wyższa
 • dr tomasz Woś
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 378
Wyświetleń: 4326

i rozporządzenia z mocą ustawy. Do źródeł powszechnie obowiązującego prawa nie zaliczają się natomiast uchwały Rady...

Testament jako podstawa dziedziczenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. T. Justyński
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1596

charakteryzuje się następującymi cechami: dokonuje się na podstawie szczególnego przepisu ustawy odnoszącego...

Źródła prawa

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1967

z mocą ustawy, rozporządzenia wykonawcze, umowy międzynarodowe) Monitorze Polskim (uchwały i niektóre...

Prawo konstytucyjne

 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 5026

umowami międzynarodowymi oraz rozporządzeniami należą : -rozporządzenia Prezydenta RP z mocą ustawy...