Normy w prawie administracyjnym materialnym

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Normy w prawie administracyjnym materialnym - strona 1

Fragment notatki:

Normy w prawie adm. materialnym
21. Pojęcie prawnej formy działania administracji.
Prawnie określony typ konkretnej czynności organu administracji. Typ czynności nie zależy
od zakresu spraw, w jakich te czynności występują, ani od tego, czy są one powiązane z
innymi czynnościami.
22. Klasyfikacja prawnych form działania administracji publicznej.
1. Kryterium władztwa:
1. władcze (imperium)
2. niewładcze
2. Kryterium skutku prawnego:
1. czynności prawne
2. czynności faktyczne
1. działania społeczno-organizatorskie
2. działania materialno-techniczne
3. zaświadczenia
3. Kryterium charakteru działania prawnego:
1. czynności administracyjno-prawne
2. czynności cywilno-prawne
4. Kryterium sfery skutku prawnego:
1. w sferze zewnętrznej
2. w sferze wewnętrznej
5. Kryterium adresata skutku prawnego:
1. działania indywidualne
2. działania generalne
23. Czynności prawne i czynności faktyczne.
Czynności prawne: są to działania zmierzające do ustanowienia, zmiany albo zniesienia
stosunku prawnego.
• Czynności administracyjnoprawne – gdy administracja działa władczo, są one
regulowane przez prawo administracyjne
• Czynności (akty) prawa cywilnego – gdy administracja nie działa władczo, są one
regulowane przez prawo cywilne
Czynności faktyczne: każde inne; nakazują organowi dokonanie pewnego działania w
sensie czysto fizycznym (np. doręczenie, ogłoszenie), bezpośrednim celem nie jest
wywołanie skutku prawnego (czasem jednak taki skutek następuje)
• działania (czynności) materialno-techniczne
• działania społeczno-organizatorskie
• poświadczenia (zaświadczenia)
24. Rodzaje czynności prawnych. (patrz: 23.)
• Czynności administracyjnoprawne
• Czynności cywilnoprawne
25. Podział czynności administracyjnoprawnych.
◦ Akty zewnętrzne (układ/sfera prawa powszechnego)
▪ akt generalny (administracyjny-generalny)
▪ akt administracyjny (administracyjny-indywidualny)
▪ umowa prawa publicznego oraz porozumienie
▪ czynność stwarzająca obowiązki dla obywatela w sposób szczególny
◦ Akty wewnętrzne (układ/sfera prawa wewnętrznego)
▪ akty generalne sfery wewnętrznej
• o char. statutowym
• o char. regulaminowym
• zawierające wytyczne
▪ akty indywidualne sfery wewnętrznej
▪ akty władztwa zakładowego
• generalne
• indywidualne
◦ Czynności faktyczne (w sferze wewnętrznej i zewnętrznej)
▪ czynności materialno-techniczne
▪ czynności organizatorskie
26. Czynności faktyczne – podział i omówienie
1. Działania społeczno-organizatorskie (niewładcze): polegają na organizowaniu
wszelkiego rodzaju akcji społecznych, instruktażu gospodarczego bądź w innych
dziedzinach; społeczne formy administrowania, nie poparte przymusem
państwowym (ich stosowanie jest niedopuszczalne).
2. Czynności materialno-techniczne: są one instrumentami, za pomocą których
przygotowuje się działania prawne, a które same bezpośrednio nie wywołują
skutków prawnych, podstawą czynności jest przepis prawa powszechnego lub
indywidualny akt administracyjny
◦ wewnętrzne: czynności dotyczące wykonywania poleceń służbowych w ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz