Rozporządzenie z mocą ustawy cechy - strona 24

Postępowanie upadłościowe - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1106

(weszło w życie 1.10 2003) zastąpiła dwa rozporządzenia Prezydenta RP z 24.10.1934 r Prawo upadłościowe...

System prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Rakowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 448

ustawy zwykłe, a także, jeżeli występują, rozporządzenia i dekrety z mocą ustawy rozporządzenia (wydawane...

Fundacje i stowarzyszenia - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. zw. dr hab Władysław Kucharski
 • Fundacje i stowarzyszenia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 4256

ją prezydent RP wydając w 1932r. rozporządzenie z mocy Ustawy - Prawo o Stowarzyszeniach. Cechy Stowarzyszenia...

Ustawa o broni i amunicji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 735

w sposób trwały cech użytkowych przez uprawnionego przedsiębiorcę, zgodnie ze specyfikacją techniczną określającą...

Budowa aktu normatywnego-Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 847

, rozporządzenie. Z niego wynika moc wiążąca obywatela oraz miejsce w hierarchii, gdyż ustawy i rozporządzenia...

Dzienniki urzędowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1239

z mocą ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia. Przeznaczony jest do ogłaszania...