Egzamin - opracowany - zestaw VII

Nasza ocena:

5
Pobrań: 742
Wyświetleń: 1974
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin - opracowany - zestaw VII - strona 1 Egzamin - opracowany - zestaw VII - strona 2 Egzamin - opracowany - zestaw VII - strona 3

Fragment notatki:

Zestaw VII
1.
Wymienić podejścia, metody techniki w wycenie
PODEJŚCIA:
PORÓWNAWCZE:
metoda porównania parami
metoda korygowania ceny średniej
metoda analizy statystycznej rynku
DOCHODOWE:
metoda inwestycyjna:
technika kapitalizacji prostej
technika dyskontowania strumieni dochodów
metoda zysków:
technika kapitalizacji prostej
technika dyskontowania strumieni dochodów
MIESZANE:
metoda pozostałościowa
metoda wskaźników szacunkowych gruntów
metoda kosztów likwidacji:
technika szczegółowa
technika elementów scalonych
technika wskaźnikowa
KOSZTOWE:
metoda kosztów odtworzenia:
technika szczegółowa
technika elementów scalonych
technika wskaźnikowa
metoda kosztów zastąpienia:
technika szczegółowa
technika elementów scalonych
technika wskaźnikowa
2. Jak wycenia sie prawo uzytkowania wieczystego dla nieruch.
Określ. wartości prawa użytkow. wiecz. dokonywane jest w podejściu porównawczym, poprzez odniesienie się do cen uzyskiwanych przy sprzedaży tego prawa Jeżeli na lokalnym rynku nieruchomości
brak jest transakcji sprzedaży prawa użytkow. wiecz. nier. ale dokonywane są transakcje sprzedaży prawa własności, to rynkowa wartość prawa użytkow. wieczyst. nieruchomości wyliczana jest na
podstawie wzajemnych relacji pomiędzy cenami prawa uż. wiecz. nier. a cenami prawa własności nier. w transakcjach dokonywanych na innych porównywalnych do wycenianej nier. rynkach. Gdy nie ma
możliwości ustalenia cenowych relacji w obrocie prawem użytkowania wieczystego i prawem własności wartość prawa użytkowania wiecz. nier., wyliczana jest w sposób wskaźnikowy jako iloczyn
wartości niezabudowanej i prawnie określonego współczynnika korygującego.
3. podstawy prawne przy wycenie mienie zaburzańskie
§ Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2004 r.
Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.),
§ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. nr 207 poz. 2109
z 2004 r.),
§ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu
szacunkowego (Dz. U. nr 196 poz. 1628 z 2005 r.)
§ Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu
pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1418).
§ Powszechne Krajowe Zasady Wyceny, Polska Federacja Stowarzyszeń
Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2007 r.
5. co podlega wycenie w metodzie kosztowej
Podejście kosztowe stosuje się do określania wartości odtworzeniowej nieruchomości. Przy określaniu wartości
odtw. nier. odrębnie określa się wartość gruntu i wartość jego części składowych. Za wartość gruntu przyjmuje
się koszty, jakie należałoby ponieść na zakup gruntu o takich samych cechach. Za wartość części składowych
gruntu przyjmuje się kwotę równą kosztom ich odtworzenia lub kosztom ich zastąpienia, pomniejszoną o
wartość zużycia tych części składowych.
6. jakie

(…)

… określonego współczynnika korygującego.
3. podstawy prawne przy wycenie mienie zaburzańskie
§ Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2004 r.
Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.),
§ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. nr 207 poz. 2109
z 2004 r.),
§ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz