Egzamin - opracowany - zestaw IX

Nasza ocena:

3
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin - opracowany - zestaw IX - strona 1 Egzamin - opracowany - zestaw IX - strona 2

Fragment notatki:

Zestaw IX
Wymienić podejścia, metody techniki w wycenie
1.
PODEJŚCIA:
PORÓWNAWCZE:
metoda porównania parami
metoda korygowania ceny średniej
metoda analizy statystycznej rynku
DOCHODOWE:
metoda inwestycyjna:
technika kapitalizacji prostej
technika dyskontowania strumieni dochodów
metoda zysków:
technika kapitalizacji prostej
technika dyskontowania strumieni dochodów
MIESZANE:
metoda pozostałościowa
metoda wskaźników szacunkowych gruntów
metoda kosztów likwidacji:
technika szczegółowa
technika elementów scalonych
technika wskaźnikowa
KOSZTOWE:
metoda kosztów odtworzenia:
technika szczegółowa
technika elementów scalonych
technika wskaźnikowa
metoda kosztów zastąpienia:
technika szczegółowa
technika elementów scalonych
technika wskaźnikowa
2. Def. NIERUCHOMOŚCI
Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub ich części, jeżeli na mocy przepisów
szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności
3. CECHY RYNKOWE
Cechy rynkowe są to te cechy nieruchomości, które w decydującym stopniu wpływają na ceny i w konsekwencji na wartość rynkową nieruchomości
1.
położenie – dobre, przeciętne, słabe
2.
kształt i wielkość – bdb, db, słabe
3.
przeznaczenie w PZP – bdb, db, słabe
4.
dostępność komunikacyjna – bdb, db
Cechy rynkowe nier. są to ich właściwości lokalizacyjne, fizyczne, techniczne i użytkowe co do których z osobna można określić ich wpływ na wartość rynkową nieruchomości. Mają z reguły lokalny
charakter i w różym stopniu mogą wpływać na wartość nieruchomości co wyraża się za pomocą przypisywania im wag określonych na podstawie analizy rynku lokalnego.
4. ETAPY wyceny Techn, ELEMENTÓW SCALONYCH
1. inwentaryzacja techniczna obiektu
2. określenie technologii wykonania robót budowlanych i instalacyjnych
3. określenie ilości scalonych elementów robót budowlanych – Jei
4. określenie cen jednostkowych scalonych elementów robót w oparciu o normatywy – Cjei
5. określenie kosztów dodatkowych – opracowania dokumentacji, nadzoru budowlanego itp. - Wkd
n
Koszt odtworzenia (brutto) obiektu budowlanego K  J  C  (1  W )
 ei Jei
B
KD
i 1
5. Zakres stosowania podejścia kosztowego
Przy podejściu tym określa się oddzielnie koszt nabycia gruntu i koszt odtworzenia jego części składowych. Za wartość
gruntu przyjmuje się koszty jakie należałoby ponieść na zakup gruntu o takich samych cechach, za wartość części
składowych gruntu przyjmuje się kwotę równą kosztom ich odtworzenia lub kosztom ich zastąpienia pomniejszoną o wartość
zużycia tych części składowych. Zakres stosowania - Przy zastosowaniu podejścia kosztowego określa się wartość
odtworzeniową nieruchomości. Art. 152 pkt 3 ust o g.n.
6. Jakie są ważne daty w operacie szacunkowym dla opłaty planistycznej
określa się wartość nieruchomości, uwzględniając jej przeznaczenie przed uchwaleniem planu miejscowego lub przed jego
zmianą oraz jej przeznaczenie po uchwaleniu planu miejscowego lub po ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz