Egzamin - opracowany - zestaw VI

Nasza ocena:

5
Pobrań: 756
Wyświetleń: 1757
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin - opracowany - zestaw VI - strona 1 Egzamin - opracowany - zestaw VI - strona 2

Fragment notatki:

Zestaw VI
1.
Wymienić podejścia, metody techniki w wycenie
PODEJŚCIA:
PORÓWNAWCZE:
metoda porównania parami
metoda korygowania ceny średniej
metoda analizy statystycznej rynku
DOCHODOWE:
metoda inwestycyjna:
technika kapitalizacji prostej
technika dyskontowania strumieni dochodów
metoda zysków:
technika kapitalizacji prostej
technika dyskontowania strumieni dochodów
MIESZANE:
metoda pozostałościowa
metoda wskaźników szacunkowych gruntów
metoda kosztów likwidacji:
technika szczegółowa
technika elementów scalonych
technika wskaźnikowa
KOSZTOWE:
metoda kosztów odtworzenia:
technika szczegółowa
technika elementów scalonych
technika wskaźnikowa
metoda kosztów zastąpienia:
technika szczegółowa
technika elementów scalonych
technika wskaźnikowa
2.
Ograniczone prawa rzeczowe.
Użytkowanie – obciążenie rzeczy prawem do jej używania i pobierania jej pożytków Jest jednym z ograniczonych paw rzeczowych, które polega na korzystaniu z rzeczy cudzej
Służebność jest ogr. prawem rzeczowym obciążającym nier., mającym na celu zwiększenie użyteczności innej nier. albo zapewnienie zaspokojenia określonych potrzeb oznaczonej osoby fizycznej i
stanowi ograniczenie w wykonywaniu prawa własności.
Zastaw to jedna z form tzw. zabezpieczeń rzeczowych. Jest zabezpieczeniem wierzytelności, którego przedmiotem są rzeczy ruchome lub prawa.
Prawo do własnościowego lokalu mieszkalnego stanowi jedną z prawnych form korzystania z lokali mieszkalnych
Prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej występuje tylko w tych spółdzielniach mieszkaniowych, które budują domy jednorodzinne w celu przeniesienia ich własności na
członków
Hipoteka – ograniczone prawo rzeczowe służące zabezpieczeniu oznaczonej wierzytelności pieniężnej na nieruchomości
3.
Rodzaje rynków nieruchomości – definicje.
rynek lokalny (budynki, lokale mieszkalne, małe sklepy, warsztaty), regionalny (obiekty usług regionalnych,
małe obiekty przemysłowe), krajowy dotyczy on obiektów o ogólnokrajowym zasięgu oddziaływania (centra
handlowe czy administracyjne, hotele, ośrodki wypoczynkowe itp.), rynek międzynarodowy
obiektów o wysokim standardzie (lotniska)
- dotyczy
4.
Określić obszar zastosowania w podejściu porównawczym.
Podejście porównawcze stosuje się do wyceny nier. gr. wraz z ich częściami składowymi a także wówczas, gdy budynki lub
lokale stanowią na mocy przepisów szczególnych odrębną nieruchomość.
W szczególnych przypadkach podejście porównawcze stosuje się także do wyceny gruntu bez jego części składowych.
Zasady przewidziane w podejściu porówn. mogą być także stosowane do określenia czynszu i dochodów poza czynszowych
z nier. dla potrzeb wyceny tych nier. w podejściu dochodowym.
Podejście to stosuje się, jeżeli są znane ceny i cechy nier. podobnych do nier. wycenianej.
5.
Opisać technikę elementów scalonych.
Przy użyciu techniki elementów scalonych koszty odtworzenia lub zastąpienia określa się na podstawie ilości
scalonych elementów robót budowlanych oraz cen scalonych elementów ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz