Dzienniki urzędowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dzienniki urzędowe - strona 1

Fragment notatki:

Dzienniki urzędowe Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej - konstytucje, ustawy, rozporządzenia z mocą ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia. Przeznaczony jest do ogłaszania w nim aktów normatywnych powszechnie obowiązujących wydawanych przez centralne organy państwa. Dziennik Urzędowy Rzeczpospolitej Polskiej “Monitor Polski” - zarządzenia, uchwały. Przeznaczony jest do ogłaszania aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym. Dzienniki urzędowe ministrów - akty normatywne o charakterze wewnętrznym, Dzienniki urzędowe urzędów centralnych - j. w., Wojewódzkie dzienniki urzędowe. Dziennik Urzędowy Rzeczpospolitej Polskiej “Monitor Polski B” - akty prawne, np. sprawozdania finansowe, ogłoszenia i obwieszczenia przedsiębiorców. Dzień wydania dziennika jest oznaczony na każdym jego numerze i jest to dzień uważany za dzień ogłoszenia aktów zamieszczonych w danym numerze. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: seria L ( legislatio ) - rozporządzenia, dyrektywy i niektóre decyzje, seria C ( communicat io ) - pozostałe akty, np. komunikaty. Inne formy przekazywania informacji o prawie Warunki znajomości prawa : dzienniki urzędowe muszą być dostępne - wystarczający nakład, stosunkowo tanie i sprawnie rozpowszechniane; odpowiednio długa vacatio legis - ponieważ w czasie od ogłoszenia aktu normatywnego do jego wejścia w życie trzeba zapoznać się z jego treścią i przygotować się do realizowania nowych norm; przejrzysta konstrukcja i komunikatywne formułowanie tekstów prawnych. Badania wykazują, że podstawowym źródłem wiedzy o prawie dla szerokich kręgów odbiorców nie są teksty aktów normatywnych, ale różnego rodzaju informacje o prawie. Z punktu widzenia informacji o prawie, które są niezbędne obywatelowi, wyróżnia się trzy rodzaje informacji: informacje o prawie obowiązującym, niezbędne każdemu, niezależnie od tego jaką rolę społeczną spełnia, będące elementem jego wykształcenia jako członka danej społeczności państwowej; informacje o prawie, związane z pełnioną przez daną jednostkę rolą społeczną; informacje akcydentalne - potrzebne członkom społeczeństwa zależnie od spraw, z którymi mają do czynienia. Informacji tego rodzaju nie gromadzi się “na zapas”, bo przecież nie sposób przewidzieć, jakie sprawy przyjdzie nam załatwiać. Ignorantia iuris nocet Zasada ignorantia iuris nocet - nieznajomość prawa szkodzi. Zasada ignorantia iuris neminem excusat - nieznajomość prawa nikogo nie usprawiedliwia. Zasady te przyjmuje się z konieczności socjotechnicznej . Ich przeciwieństwem byłyby zasady głoszące, że nie ponosi się negatywnych konsekwencji nieznajomości prawa oraz że można usprawiedliwić się jego nieznajomością.

(…)

… jego numerze i jest to dzień uważany za dzień ogłoszenia aktów zamieszczonych w danym numerze.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej:
seria L (legislatio) - rozporządzenia, dyrektywy i niektóre decyzje,
seria C (communicatio) - pozostałe akty, np. komunikaty.
Inne formy przekazywania informacji o prawie
Warunki znajomości prawa:
dzienniki urzędowe muszą być dostępne - wystarczający nakład, stosunkowo tanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz