Ministrowie - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ministrowie - omówienie zagadnienia  - strona 1 Ministrowie - omówienie zagadnienia  - strona 2 Ministrowie - omówienie zagadnienia  - strona 3

Fragment notatki:

Różnica między ministrami działowymi a „bez teki” Pozycja prawna ministra Art. 149 ust. 1 Konstytucji - minister powołany jest do kierowania określonym działem administracji rządowej albo do wypełniania zadań wyznaczonych przez Prezesa Rady Ministrów → 2 r odzaje ministrów: MINISTER RESORTOWY/DZIAŁOWY ani Konstytucja ani ustawy nie przewidują ustawowej drogi tworzenia urzędu ministra, a Konstytucja przewiduje jedynie, że zakres działania ministra I wskazują ustawy ustawa o działach - dział to też kategoria podmiotowa , tj → dział to wyznaczony ustawowo (poprzez m.in. nazwę i ustalenie składników przedmiotowych) krąg spraw z zakresu administracji rządowej, poddany kierownictwu ministra, jak również określone przez ustawę organy i inne podmioty szczebla centralnego, działające w dziedzinach spraw objętych działem, które podporządkowane są temu ministrowi lub poddane jego nadzorowi; działy tworzą względnie stałą siatkę podziałową sfery administracji rządowej, a na tym gruncie premier poprzez łączenie działów i przydzielanie ich konkretnym osobom tworzy układ organizacyjno-funkcjonalny odpowiadający polityce rządu; ustawa o działach daje swobodę w łączeniu działów z kilkoma wyjątkami: budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe skupione pod jednym ministre m; obrona narodowa - musi mieć tylko swojego ministra; w praktyce też działy sprawiedliwość i sprawy zagraniczne mają tylko swoich ministrów; rozporządzenie atrybucyjne - rozporządzenie, w którym na podstawie kompetencji przydzielonej w ustawie o RM, premier określa szczegółowy zakres działania ministra niezwłocznie po powołaniu RM lub ministra; wskazanie działu/ów oraz ministerstwo lub inny urząd administracji, mający obsługiwać danego ministra, oraz podległe mu organy, urzędy, jednostki organizacyjne;
minister (w drodze obwieszczenia w MP) ustala jednostki mu podległe, lub przez niego nadzorowane;
ustala zakres uprawnień ministra jako dysponenta wyodręb­ nionej lub wyodrębnionych części budżetu państwa, z uwzględnieniem przepisów odrębnych; Pytanie czy na tle przepisu konstytucyjnego, że zakres działania ministra określają ustawy w/w tryb jest zgodny z Konstytucją → tak, gdyż w ustawie określone są kompetencje i zadania ministra, a w rozporządzeniu premiera znajduje się „szczegółowe” ustalenie spraw, którymi zajmować się ma minister (które w istocie i tak przyjmuje formę wskazania działu i w/w spraw). art. 4 ust. 1 ustawy o działach - takiego ministra określa się mianem „minister właściwy do spraw” : wyrażenie odejścia od zasady ustawowego kreowania urzędów ministrów; odzwierciedla tryb powierzania ministrom kierowania działami spraw ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz