Minister działowy i minister bez teki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 665
Wyświetleń: 5019
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Minister  działowy i minister  bez teki - strona 1

Fragment notatki:

różnice między ministrem działowym i ministrem bez teki Art. 149. 1. Ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej lub wypełniają zadania wyznaczone im przez Prezesa Rady Ministrów. Zakres działania ministra kierującego działem administracji rządowej określają ustawy. Art. 149.1. Minister kierujący działem administracji rządowej wydaje rozporządzenia. Rada Ministrów, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może uchylić rozporządzenie lub zarządzenie ministra.
Dział administracji rządowej : wyznaczony ustawowo krąg spraw z zakresu administracji, poddany kierownictwu ministra Minister działowy : kierujący określonymi działami administracji rządowej naczelne jednoosobowe organy administracji ich powołanie jest obowiązkowe zakres działania wyznaczają ustawy, a premier wydaje rozporządzenie szczegółowe mogą wydawać rozporządzenia funkcjonuje w ramach swoich kompetencji, we własnym imieniu rozporządzenie atrybucyjne w którym wskazuje dział/ działy którymi kieruje minister; a także organy jemu podległe/ przez niego nadzorowane i ministerstwo lub inny urząd administracyjny , który ma go obsługiwać; zakres uprawnień ministra jako dysponenta określonej części budżetu państwa
Art. 149.2 Do przewodniczącego komitetu, stosuje się odpowiednio przepisy odnoszące się do ministra kierującego działem administracji rządowej. Ministrowie bez teki : wypełniają zadania wyznaczone im przez Prezesa RM to nie organ jego powołanie nie jest obowiązkowe, decyduje o tym prezes
określenie jego zadań musi zostać dokonane w drodze rozporządzenia.
Nie mogą wydawać rozporządzeń
Działa z upoważnienia Prezesa RM
Rozporządzenie atrybucyjne : szczegółowy zakres działania, który nie może wykraczać poza zakres zadań i kompetencji Prezesa RM; wskazuje ministerstwo lub inny urząd, który ma go obsługiwać
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz