Rozliczenia międzyokresowe - strona 11

Sprawodzania finansowe firmy

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • dr inż. Bogusława Bek-Gaik
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1911

międzyokresowe 0  1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   2. Inne rozliczenia międzyokresowe   B...

Rachunek kosztów (30 stron)

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1085

) w ogóle nie są ujmowane na kontach zespołu 5, lecz od razu obciążają konta "Rozliczenie międzyokresowe...

Rachunkowość (16 stron)

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812

zarządu (3a) (1c) Rozliczenie międzyokresowe kosztów (1d) (3b) Objaśnienie schematu: Rozliczenie kosztów...

Analiza finansowa Ekonaft

  • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
  • dr Małgorzata Okręglicka
  • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1925

rozliczenia międzyokresowe 186 454,2 1,3 153 385,5 1,2 184 982,6 1,4 Aktywa trwałe 6 090 708,7 44,0 4 842...