Rozliczenia międzyokresowe - strona 12

Opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 924

- udzielone pożyczki 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa...

Analiza Bilansu Przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Furmańska-Oćwieja
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
Pobrań: 917
Wyświetleń: 3115

krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kapitał własny (fundusz własny) kapitał podstawowy (fundusz) należne...

Pojęcia związane z rachunkowością

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Ewa Maria Kamińska-Tchórzewska
 • Rachunkowość
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1596

długoterminowe rozliczenia międzyokresowe obrotowe (krótkoterminowe) zapasy materiały towary produkty (gotowe...

Rachunkowość finansowa- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Wanda Maruszewska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1281

Kredyty bankowe (2) Rachunek bieżący (1) Rachunek bieżący Koszty finansowe (3) Rozliczenia międzyokresowe...

Charakterystyka kont 580, 300, 490

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Alicja Oniszczuk
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 4823

ich wartość lub obciążający właściwe koszty albo rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne; 4) naliczony...

Rozliczenie kosztów w czasie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Joanna Rogozińska-Mitrut
 • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826

pod uwagę metodę rozliczania kosztów oraz charakter i czas rozliczania kosztów, rozliczenia międzyokresowe...

Odpowiedzi na pytania 5

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Chyba
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Natomiast po stronie pasywów znajduje się: Kapitał...

Kapitał obrotowy przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Małgorzata Gorczyńska
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1484

- inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe Wiele stanowisk za tym, by B I i B IV doliczać do zobowiązań...