Rozliczenia międzyokresowe - strona 10

Wskażnik płynności przyspieszonej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Barbara Kowal
 • Analiza finansowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 448

. Z całości majątku obrotowego wyłącza się natomiast zapasy i rozliczenia międzyokresowe czynne jako składniki...

Aktywa i pasywa w bilansie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 819
Wyświetleń: 6482

inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B...

Bilans i bilans ustawowy - aktywa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 70
Wyświetleń: 910

aktywa finansowe. 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1...

Bilans - podstawowe informacje

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 91
Wyświetleń: 595

długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego...

Analiza ekonomiczna 5

 • Analiza finansowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1771

. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 1. aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Ustala...

Plan kont, wzorcowy, WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marcin Kędzior
 • Rachunkowość
Pobrań: 931
Wyświetleń: 6328

i rozliczenia międzyokresowe (np. czynsz) - 60 – produkty gotowe i półfabrykaty - 600 – produkty gotowe - 601...