Ćwiczenia- Zadanie Sporządź bilans spółki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 3703
Wyświetleń: 18158
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenia- Zadanie Sporządź bilans spółki - strona 1 Ćwiczenia- Zadanie Sporządź bilans spółki - strona 2 Ćwiczenia- Zadanie Sporządź bilans spółki - strona 3

Fragment notatki:

Ćwiczenia przeprowadzone przez dr Bartosza Szeliga z Uniwersytetu Łódzkiego. Tematem notatki jest bilans przedsiębiorstwa. Plik zapisany jest w formacie .doc, zawiera 4 strony. Notatka zawiera rozwiązane zadania z ćwiczeń polegające na tworzeniu bilansu przedsiębiorstwa.

Zadanie 1
Sporządź bilans spółki x na dzień 31-12-20XX roku wybierając potrzebne dane.
Amortyzacja 500
Budynki
75000
Kapitał podstawowy
95000
Spadek wartości materiałów
200
Podatek dochodowy
30
Towary
21000
Zysk netto 200
Należności od odbiorców
14000
Zmiana stanu środków pieniężnych 3000
Zobowiązania wobec dostawców
16300
Należności od pracowników
500
Kredyt obrotowy
16000
Środki pieniężne na rachunku bankowym
17000
Wzrost wielkości kapitału 5000
Aktywa
Pasywa
A) Aktywa trwałe
A) Kapitał własny Budynki 75000
Kapitał podstawowy 95000
Zysk netto 200
B)Aktywa obrotowe
B) Zobowiązania i rezerwy
Towary 21000
Należności od odbiorców 14000
Należności od pracowników 500
Środki pieniężne na rachunku bankowym 17000
Zobowiązania wobec dostawców 16300
Kredyt obrotowy 16000
Suma Aktywów = 127500
Suma Pasywów = 127500
Zadanie 2
Spółka z o.o. posiadała na koniec okresu sprawozdawczego następujące stany majątku i kapitałów. 1
Produkty gotowe
500
2
Maszyny i urządzenia
3000
3
Towary
300
4
Zobowiązania wobec dostawców
1000
5
Należności od odbiorców
250
6
Środki pieniężne na rachunku bankowym
400
7
Długoterminowe kredyty bankowe
650
8
Materiały 800
9
Gotówka w kasie 200
10
Zysk netto bieżącego okresu
600
11
Długoterminowe aktywa finansowe 100
12
Kapitał zakładowy
3300
Zestaw dane w postaci bilansu.
Aktywa
Pasywa
A) Aktywa trwałe
A) Kapitał własny WNiP
R. akt. trwałe 2
Należności krótkoterminowe
Należności długoterminowe 11
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
3100
10
12
3900
B)Aktywa obrotowe
B) Zobowiązania i rezerwy
Zapasy 1+3+8
Należności krótkoterminowe ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz