Rozkład chi kwadrat - strona 6

Analiza dyskryminacyjna - charakterystyka

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr inż. Marek Tomasz Panek
  • Wielowymiarowa analiza porównawcza
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1414

dyskryminacyjna) statystyka ta ma, przy założeniu prawdziwości hipotezy zerowej asymptotycznie rozkład chi-kwadrat...

Estymacja przedziałowa i przykłady

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • prof. nadzw. dr hab. Jan Czaja
  • Geomatyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 728

-kwadrat (3.4.19) która zgodnie z wzorem (3.2.20) ma rozkład chi-kwadrat o stopniach swobody. Oznaczmy...

Pytania z egzaminu ze statystyki

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Ewa Wycinka
  • Statystyka opisowa i ekonomiczna
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2240

będzie wyznaczona dla jednego stopnia swobody c) Zastosowana statystyka ma rozkład CHI-Kwadrat d) Hipoteza zerowa...