Rozkład chi kwadrat - strona 5

Ćwiczenia z analizy wielowymiarowej 1

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Analiza wielowymariowa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 924

), rozkład chi-kwadrat o 1, 3, 10, 50 stopniach swobody, rozkład t-Studenta o 2, 5, 10, 50 stopniach swobody...

Wzory wszystkie

 • Politechnika Gdańska
 • M. Kaszubowski
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1645

: -nie znamy rozkładu. Jeżeli próba duża to rozkład zbiega do rozkładu chi-kwadrat o 1 stopniu swobody Zbiór...

Analiza kanoniczna - charakterystyka

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Wielowymiarowa analiza porównawcza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1617

o postaci: (7.13) statystyka ta ma, przy założeniu prawdziwości hipotezy zerowej, asymptotycznie rozkład chi...

Ekonometria - weryfikacja założeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Barbara Zofia Będowska-Sójka
 • Ekonometria
Pobrań: 168
Wyświetleń: 679

zbliżony do rozkładu chi-kwadrat o m stopniach swobody. 2 Homoskedastyczność składnika losowego 2.1 Test...

Inżynierskie zastosowania statystyki - test

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Ewaryst Rafajłowicz
 • Inżynierskie zastosowania statystyki
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1281

rozkładu t-studenta - estymator wariancji - kwantyl rozkładu chi-kwadrat Poziom ufności wynosi 0,98...