Pytania z egzaminu ze statystyki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 672
Wyświetleń: 2744
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania z egzaminu ze statystyki - strona 1 Pytania z egzaminu ze statystyki - strona 2 Pytania z egzaminu ze statystyki - strona 3

Fragment notatki:

Wycinka. Notatka składa się z 5 stron.
CZĘŚĆ A
We wrześniu 2007 przeprowadzono coroczne badanie na wylosowanej grupie średnich przedsiębiorstw i uzyskano następujące informacje o wielkości przychodów (w mln zł) w pierwszej połowie roku
X= 2,1 ; xmin= 4 ; R= 3,7 ; D= 1,8 ; Q1= 1 ; Q3= 3,5; D1= 0,5 ; D2= 0,8 ; D3= 3,8 ; D4= 5 ; s2= 2,25 ; r1(??) = 71,4% ; r0= 62,5%; A(Q)= 0,20 ; a3=g1=1,67; K=0,60; n=1200
Pytanie 1
a) Cechą zmienną jest cecha ilościowa ciągła b) Dane należy przedstawić w formie szeregu rozdzielczego strukturalnego
c) Populację badania tworzą wylosowane przedsiębiorstwa
d) Cechą zmienną badania jest liczba przedsiębiorstw
Pytanie 2
a) Przeprowadzone badanie należy do badań monograficznych
b) Przeprowadzone badanie należy do badań klasycznych
c) Do prezentacji danych można użyć hi stogramu d) Do budowy szeregu rozdzielczego należy zastosować grupowanie typologiczne
Pytanie 3
a) 20% przedsiębiorstw uzyskało co najwyżej 3,8mln przychodów
b) Asymetria całego rozkładu jest znacznie słabsza niż środkowych 50% c) Klasyczną miarą poziomu przeciętnego jest mediana d) Więcej niż połowa przedsiębiorstw miała przychody co najwyżej 2,1mln
Pytanie 4
a) Najsłabsze przedsiębiorstwo zarobiło 0 zł
b) 10% przedsiębiorstw zarobiło co najmniej 0,5mln zł
c) 65% przedsiębiorstw zarobiło od 0,8 do 3,5mln zł
d) Najwięcej przedsiębiorstw zarobiło ok. 1,8 mln zł Pytanie 5
a) Współczynnik zmienności jest miarą względną b) Odchylenie ćwiartkowe jest miarą położenia
c) Odchylenie standardowe jest miarą pozycyjną
d) Mediana przychodów jest wyższa od średniej
Pytanie 6
a) Większość przedsiębiorstw zarabia więcej niż 2,1mln zł
b) Współczynnik zmienności jest miarą położenia c) Przychody przedsiębiorstw różnią się średnio od przeciętnej o 1,5mln zł d) połowa obszaru zmienności 50% najlepszych przedsiębiorstw wynosi 1,25 mln zł
Pytanie 7 a) Koncentracja przychodów jest dodatnia
b) O asymetrii rozkładu możemy wnioskować na podstawie relacji średniej i mediany c) Współczynnik koncentracji przyjmuje wartość z przedziału
d) Metoda monograficzna to kompleksowe badanie losowo wybranej jednostki
Pytanie 8
a) Względny moment trzeci wskazuje na silną asymetrię prawostronną b) Im większa dyspersja rozkładu, tym większa asymetria rozkładu
c) O natężeniu zmienności przychodów mówi nam kwartylowy współczynnik asymetrii


(…)

… wynosi 0,05
Pytanie 21
a) W teście serii Stevensa obszar krytyczny będzie prawostronny
b) W teście serii Stevensa położenie obszaru krytycznego zależy od h. Alternatywnej
c) Badając losowość próby dziewczynek można zastosować test serii Walda-Wolfenfryca
d) Do zbadania czy oba rozkłady mają jednakowe dystrybuanty.....
CZĘŚĆ D
Zależność między wielkością zużycia gazu ziemnego do ogrzewania oraz temperatury zewnętrznej (st. C) na podstawie wylosowanej próby 24 domów.
Pytanie 22
a) Model A pozwala na prognozowanie temperatury z błędem
b)
c)
d)
Pytanie 23
W modelu A
a) Przy zerowej temperaturze zużycie gazu
b) W teście istotności regresji wartość krytyczną odczytujemy z rozkładu
c) Spadkowi temperatury o 1st towarzyszy wzrost o ....
d) Współczynnik korelacji Pearsona między cechami wynosi
Pytanie 24…
…. = 100%
107,4
106,8
106,2
105,6
105,0
104,4
103,8
Pytanie 28
a) Rokiem bazowym jest rok 1999
b) Znając wielkość zatrudnienia w roku 2007 możemy obliczyć rzeczywiste zatrudnienie tylko w roku ....
c) Dane o wielkości zatrudnienia są przedstawione w postaci szeregu czasowego okresów
d) Podane indexy to tzw indexy podstawowe
Pytanie 29
a) Z każdym rokiem zatrudnienie malało b) Wielkość zatrudnienia w roku 2001 spadła o 0,6%
c) Tempo zmian było rosnące
d) Jeżeli w roku 2004 zatrudnienie wynosiło 200tys. to w 2005 wynosiło 208,8tys.
CZĘŚĆ F
Stwierdzono że samochodowe przewozy... (w mln t) w ujęciu kwartalnym w Polsce w latach ... podlegały wahaniom sezonowym. Szacowana funkcja trendu ma postać Yt=19,5+0,5t, obliczono także, że w pierwszym i czwartym kwartale wskaźnik sezonowości wynosi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz