Test serii

Karta wzorów - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr inż. Anna Sroczyńska-Baron
 • Ekonometria
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2457

odrzucamy Nosowość rozkładu odchyleń losowych: [Test serii] n1 - reszty dodatnie n2 - reszty ujemne S...

Zagadnienia-statystyka

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1043

, Wilcoxona, test znaków, Walda-Wolfowitza (test serii), Kołgomorowa-Smirnowa, test mediany dla dwóch prób...

Finanse - egzamin - Prognoza

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tomasz Jurkiewicz
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1960

aproksymacji funkcji odwrotnych dystrybuanty W testach serii statystyką testową może być: Liczba powtórzeń...

Test na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Mirosław Szreder
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2247

jest dwustronny > > 22. Weryfikując hipotezę o losowości doboru jednostek do próby > należy posłużyć się testem...

Regresja wieloraka

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1015

0,012008 Hipoteza o poprawności modelu ekonometrycznego (test serii) Stosujemy test serii (jak dla regresji...