Studia II stopnia, Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny, stacjonarne, statystyka, egzamin wstępny, test, SUM, zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3171
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studia II stopnia, Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny, stacjonarne, statystyka, egzamin wstępny, test, SUM, zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:Zestawienie pytań egzaminacyjnych składa się z 12 tematów. Pogrupowano je m.in. na następujące zagadnienia: istota i przedmiot statystyki; techniki opracowania materiału statystycznego; miary opisowe zbiorowości statystycznej; metody badania zależności pomiędzy zmiennymi.

Wśród dyscyplin naukowych, według których pogrupowane są polecenia egzaminacyjne, są również: metody badania zależności między cechami jakościowymi; metody analizy dynamiki zjawisk ekonomicznych; elementy rachunku prawdopodobieństwa; jednowymiarowa zmienna losowa skokowa; jednowymiarowa zmienna losowa ciągła; estymacja punktowa; estymacja przedziałowa; weryfikacja hipotez statystycznych.

Niniejsze pytania egzaminacyjne na studia II stopnia stanowią obowiązkowy zestaw zagadnień na egzamin wstępny na stacjonarne studia uzupełniające magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunek statystyka.

STATYSTYKA
Zakres zagadnień egzaminacyjnych
dla kandydatów na studia stacjonarne drugiego stopnia
Istota i przedmiot statystyki
Przedmiot statystyki
Etapy badania statystycznego
Zbiorowość statystyczna
Cecha statystyczna
Badanie pełne i badanie częściowe
Dobór próby
Techniki opracowania materiału statystycznego
Szereg szczegółowy
Szereg rozdzielczy punktowy
Szereg rozdzielczy przedziałowy
Miary opisowe zbiorowości statystycznej
Miary położenia
Miary zmienności
Miary asymetrii
Miary spłaszczenia i koncentracji
Metody badania zależności pomiędzy zmiennymi
Współczynnik korelacji liniowej
Analiza regresji liniowej
Współczynnik korelacji cząstkowej Współczynnik korelacji wielorakiej
Liniowa regresja wieloraka
Metody badania zależności między cechami jakościowymi
Badanie zgodności uporządkowań
Badanie niezależności cech jakościowych
Metody analizy dynamiki zjawisk ekonomicznych
Indeksy indywidualne i agregatowe
Średnie tempo zmian zjawiska w czasie
Analiza trendu liniowego
Elementy rachunku prawdopodobieństwa
Prawdopodobieństwo sumy zdarzeń, warunkowe, całkowite
Prawo wielkich liczb Bernoulliego (słabe i mocne)
Jednowymiarowa zmienna losowa skokowa
Rozkład prawdopodobieństwa i dystrybuanta zmiennej losowej skokowej
Parametry rozkładu zmiennej losowej skokowej
Rozkład dwumianowy
Rozkład Poissona
Jednowymiarowa zmienna losowa ciągła
Rozkład prawdopodobieństwa i dystrybuanta zmiennej losowej ciągłej
Parametry rozkładu zmiennej losowej ciągłej
Rozkład jednostajny
Rozkład normalny
Estymacja punktowa
Centralne twierdzenie graniczne
Pojęcie estymatora punktowego
Własności estymatora punktowego
Estymacja punktowa wartości przeciętnej, wariancji, wskaźnika struktury
Estymacja przedziałowa
Pojęcie przedziału ufności
Przedział ufności dla wartości przeciętnej, wariancji, wskaźnika struktury Ustalanie minimalnej liczebności próby losowej
Weryfikacja hipotez statystycznych
Test statystyczny, hipoteza statystyczna, statystyka testowa, poziom istotności, błąd I i II rodzaju, moc testu
Testy parametryczne: test dla wartości przeciętnej, test dla dwóch wartości przeciętnych, test dla wariancji, test dla dwóch wariancji, test dla wskaźnika struktury, test dla dwóch wskaźników struktury, test dla współczynnika korelacji liniowej, test dla współczynnika regresji liniowej
Testy nieparametryczne: test zgodności chi-kwadrat, test niezależności chi-kwadrat, test serii do weryfikacji losowości próby
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz