statystyka sem4 2/2 wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 294
Wyświetleń: 6454
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
statystyka sem4 2/2 wykłady - strona 1 statystyka sem4 2/2 wykłady - strona 2 statystyka sem4 2/2 wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Przedmiot prowadzi prof. dr hab. Barbara Podolec. Dokument ma 27 stron i jest w formie skanów czytelnych notatek odręcznych. Notatka porusza zagadnienia takie jak: zmienna losowa jednowymiarowa, zmienna losowa typu skokowego, funkcja prawdopodobieństwa zmiennej losowej, dystrybuanta, średnia arytmetyczna, wartość oczekiwana, moment zwykły, moment centralny, wariancja, odchylenie standardowe, własności wartości oczekiwanej, rozkład dwumianowy, rozkład dwuparametryczny, rozkład Poissona, rozkład hipergeometryczny, rozkłady zmiennej losowej ciągłej, wykres funkcji gęstości, wykres dystrybuanty, rozkład normalny, Gauss, standaryzacja, statystyka matematyczna, metoda estymacji, metoda weryfikacji, próba losowa, twierdzenie Gliwienki, estymacja, estymator, estymacja przedziałowa, przedział ufności, efekt estymacji przedziałowej, parametr, ocena parametru, estymacja punktowa, własności estymatorów, prawo wielkich liczb, estymacja wartości oczekiwanej, rozkład Studenta, estymacja wariancji, przedział ufności, frakcja, weryfikacja hipotez statystycznych, test statystyczny, statystyczne testy istotności, obszar krytyczny, testy podwójne, test dla dwóch średnich, test dla dwóch wariancji, statystyka F Snedecora, testy w analizie współzależności.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz