Zagadnienia-statystyka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia-statystyka - strona 1 Zagadnienia-statystyka - strona 2

Fragment notatki:

Wielomodalność -świadczy o niejednorodności zbioru danych miary położenia : skala interwałowa;ilorazowa: modalna,mediana,śr.arytmetyczna skala porządkowa: modalna,mediana miary rozproszenia i zmienności : sk.interwałowa : rozstęp,odch.standardowe sk.ilorazowa :rozstęp,odch.standardowe,wsp. Zmienności sk.porządkowa :rozstęp sk.nominalna :wsp.różnorodności Błąd Irodzaju : H0-odrzucona,choć prawdziwa Błąd II rodzaju : H0 nie odrzucona, choć fałszywa testy parametryczne : test dla 2 prób: t-studenta dla par niezależnych,zaleznych, Cochrana-Coxa, test dla 2 wsp.zmienności, test dla 2 wsp.różnorodności, test dla 2 wsp.korelacji, test F (Fishera), Levena, Lilleforsa, Shapiro-Wilka test dla wiecej nież 2 prób: ANOVA i testy post hoc:Tukeya, Newmana-Keulsa, Duncana, Scheffego, Dunetta testy nieparametryczne: testy dla 2 prób: U Manna-Whitneya, Wilcoxona, test znaków, Walda-Wolfowitza (test serii), Kołgomorowa-Smirnowa, test mediany dla dwóch prób testy dla więcej niż 2 prób: Kruskala-Wallisa i testy post hoc: Duna, test mediany dla wielu prób, test Friedmana (dla skali nominalnej: test X2, test X2 z poprawką Yatesa, dokładny Fishera, Mc Nemara T-studenta dla 2pr. Niezależnych: dot. Równości średnich , normalny,losowe,równe wariancje, sk.interwałowa,ilorazowa Cochrana-Coxa : pr.niezależne, normalne,nierówne wariancje Manna-Whitneya: nieparametryczny odp. Testu t-studenta, nienormalny, dot. Równości median, obl. Wykonywane w oparciu o rangi, a nie wartości test Walda-Wolfowitza(test serii): spr. Losowość próby, pon. 20-skorygowana wartość Z (poprawka Siegla) t-studenta dla pr zaleznych : analiza między parami pomiarów, a nie konkretnymi wartościami, normalny Test Wilcoxona : nieparametryczny odp. Testu t-studenta dla 2 pr. Zależnych, nienormalny, liczba par pow. 25Z,pon25 T test znaków : okresla kierunek różnic w parach pomiarów, traci się inf dot wielkości różnic ANOVA: porównywanie śr. Wiecej niż 2 prób,parametryczny, losowe, normalne, wariancje równe,śr.w grupach nie mogą być skorelowane z wariancjami, nie może być mniej niż 10 Test Kruskala-Wallisa- nieparametryczny, bazuje na rangach pomiarów testy post hoc: ANOVA: Scheffego, Tukeya, Newmana-Keulsa, Duncana kontrola Dunetta Kruscala-Wallisa: Dunna (test wielokrotnych porównań śr. Rang) Test Friedmana: nieparametryczny, dot. Zmiennych zależnych Współczynnik determinacji(R2): podstawowa miara dopasowania prostej regresji do danych empirycznych Błąd standardowy szacunku: okresla, o ile przeciętnie różnią się wartości empiryczne od wartości teoretycznych, reprezentowanych przez prosta regresji Wsp. Korelacji Pearsona : interwałowa, ilorazowa, normalne, zależnośc między zmiennymi liniowa Wsp. Korelacji Spearmana : mało liczna próba, nienormalny, nieparametryczny odp. Pearsona Tau Kendala: wskazuje na zgodność uporządkowania dwóch zbiorów ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz