Test-statystyka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test-statystyka - strona 1 Test-statystyka - strona 2

Fragment notatki:

Statystyka
1.Skala porządkowa dotyczy:
Odp. Każdy element zbioru otrzymuje rangę różnicującą zbiór w sposób jakościowy.
2. Test T Studenta to: Parametryczny …….(coś tam dalej było)
3.Odpowiednik T Studenta w nieparametrycznych testach:
Odp. Test U Manna - Whitneya 4. Kiedy stosujemy test Cochrana - Coxa: Odp. Gdy wariancje są niejednorodne (są różnice w wariancjach) 5. Siłę związku bada: Korelacja
pytanie o R 2 współczynnik determinacji
Odp. Wykorzystywany jest w analizie regresji do oceny dopasowania równania regresji do danych empirycznych
O ile się zmieni wartość zmiennej zależnej gdy wartość zmiennej niezależnej zwiększy się o 1, dotyczy to: Regresji (współczynnik regersji)
Jeśli liczymy średnią arytmetyczną to zawsze też: Odchylenie standardowe
Kwantyle to: Mediana
Rozstęp między: 1 a 3 Q Które nie należą do testów post hoc Anova : Duna (to post hoc kruskala-wallisa)
jaki test post hoc stosujemy po odrzuceniu h0 w anova Test tukeya
Tesr scheffego
Test newmana
Test duncena
Test Kruskala - Wallisa to : Nieparametryczny odpowiednik Anova
Jedną z założeń Anova jest: wariancje w poszczególnych grupach muszą być sobie równe
Pytanie o X 2 ( nie pamiętam)
Zdanie nieprawdziwe to: (też nie3 pamiętam)
Współczynnik kontyngencji (C) - jest miarą korelacji miedzy zmiennymi jakościowymi. Gdy zmienne są niezależne przyjmuje on wartość 0. jego maksymalna wartość zależy od rozmiaru tabeli (liczby kategorii w obrębie zmiennych). W przypadku tabel kwadratowych, tzn. takich w których liczba wierszy i kolumn jest taka sama, można wyznaczyć jego maksymalną wartość.
kiedy stosuje sie test U-czyli wtedy gdy założenia testy t studenta nie są spełnione (brak normlanośći rozkładu)
co to kwantyle wartości, które dzielą uporządkowany zbiór danych na cztery równe części.
Mediana (M e ) - (drugi kwartyl) wartość środkowa, która dzieli uporządkowany zbiór danych na dwie równe części. Oznacza to, że tyle samo pomiarów znajduje się powyżej i poniżej mediany. Gdy liczba pomiarów jest parzysta, to oblicza się średnią z dwóch sąsiadujących, środkowych elementów.
poziom istotności - oszacowanie prawdopodobieństwa popełnienia błędu
błąd pierwszego rodzaju hipoteza 0 jest fałszywa i została nie odrzucona
błąd pierwszego rodzaju hipoteza 0 prawdziwa i została odrzucona


(…)

… z dwóch sąsiadujących, środkowych elementów.
poziom istotności - oszacowanie prawdopodobieństwa popełnienia błędu
błąd pierwszego rodzaju hipoteza 0 jest fałszywa i została nie odrzucona
błąd pierwszego rodzaju hipoteza 0 prawdziwa i została odrzucona
test Dubrina-watsona - stwierdzanie autokorelacji reszt (założenia analizy regresji)
1

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz