Karta wzorów - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2485
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Karta wzorów - opracowanie - strona 1 Karta wzorów - opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

„Karta wzorów” - współczynnik korelacji liniowej Pearsona
- średnia arytmetyczna
- odchylenie standardowe
- indywidualny wskaźnik pewności
- integralny wskaźnik pewności
- liczba kombinacji
- odchylenie standardowe reszt
- standardowy błąd szacunku
- współczynnik zmienności losowej
- współczynnik zbieżności
- współczynnik determinancji
= współczynnik determinancji
Współczynnik istotności korelacji wielorakiej:
[Rozkład F-Snedecora]
- H 0 odrzucamy
Test istotności parametrów strukturalnych:
[Rozkład t-studenta]
- H 0 odrzucamy
Nosowość rozkładu odchyleń losowych:
[Test serii]
n 1 - reszty dodatnie
n 2 - reszty ujemne
S - liczba serii
- nie ma podstaw do obrzucenia H 0 Test Shapiro-Wilka:
[Rozkład Shapiro-Wilka]
- nie ma podstaw do odrzucenia H 0 Badanie stałości wariancji:
[Rozkład F-Snedecora]
- H 0 odrzucamy
- średni błąd prognozy
- przedział prognozy
Test Durbina-Wattsona:
- hipotezę H 0 należy odrzucić
- nie ma podstaw do odrzucenia H 0 - test nie rozstrzyga
1
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz