Test serii - strona 2

Projekt statystyczny - muzyka

 • Statystyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 5243

WILCOXONA………………………………….. 8 2.3 TEST U MANNA-WHITNEYA…………………….……………………… 9 2.4 TEST SERII WALDA-WOLFOWITZA...

Ściaga ze statystyki

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Mirosław Szreder
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1309

hipotezę o losowości doboru jednostek do próby należy posłużyć się testem serii Stevensa, w którym obszar...

Nieparametryczne testy istotności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 672

statystyczna powinna być losowa. Zatem pytanie, jak sprawdzić losowy charakter próby, jest uzasadnione. Test...

Przygotowanie do kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • dr Eugenia Ciborowska-Wojdyga
 • Statystyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 868

te wartości za losowe? Zastosować test serii, przyjąć poziom istotności α=0,05. 10. Wyliczyć równanie prostej...

Pytania z egzaminu ze statystyki

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewa Wycinka
 • Statystyka opisowa i ekonomiczna
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2240

a) W teście serii Stevensa obszar krytyczny będzie prawostronny b) W teście serii Stevensa położenie obszaru...