Projekt statystyczny - muzyka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 5250
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projekt statystyczny - muzyka - strona 1

Fragment notatki:

Dokument ma 14 stron, projekt dotyczy muzyki - najczęściej słuchanych gatunków, czasu przeznaczanego na słuchanie muzyki itp. Dokument składa się z części takich jak: statystyki opisowe, badania, test znaków, test kolejności par Wilcoxona, test U Manna-Whitneya, test serii Walda-Wolfowitza, test rang serii Kruskal'a-Wallis'a.

Projekt statystyczny
MUZYKA
SPIS TREŚCI
WSTĘP
1. STATYSTYKI OPISOWE…………………………………………………………… 3
2. BADANIA……………………………………………………………………………. 4
2.1 TEST ZNAKÓW ……………………………………………………………. 5
2.2 TEST KOLEJNOŚCI PAR WILCOXONA………………………………….. 8
2.3 TEST U MANNA-WHITNEYA…………………….……………………… 9
2.4 TEST SERII WALDA-WOLFOWITZA…………………………………….. 10
2.5 TEST RANG SERII KRUSKAL`A-WALLIS`A…………………………… 11
3. ZAKOŃCZENIE I WNIOSKI………………………………………………………. 12
4.ANKIETA……………………………………………………………………………. 13
WSTĘP
Niniejsza ankieta została przeprowadzona losowo w kilku miejscach publicznych w Nowym Sączu (park, rynek, dworzec PKP). Liczba ankiet wynosi 30 (15 kobiet/ 15 mężczyzn). Ankieta dotyczy tematu „MUZYKI” , dokładniej- jakiego gatunku muzyki słuchasz? Ile czasu na to przeznaczasz? W jakim miejscu lubisz ją słuchać? Z jakich źródeł odbierasz swoją ulubioną muzykę? Czy obszedł byś się bez muzyki?
Ankieta ma na celu przeprowadzenia kilku analiz przypadków czy istniej zróżnicowanie bądź też nie,. biorąc pod uwagę PŁEĆ oraz WIEK. Czy np. wiek decyduje o czasie, jaki poświęca się na słuchanie muzyki bądź też czy płeć ma wpływa na sposób odtwarzania muzyki.
Do analiz użyto programu „STATISCTICA” v 5.5PL `99 1.STATYSTYKI OPISOWE
Powyższy zrzut ekranu z programu „STATISTICA” daje nam możliwość odczytać że na pytanie:
1.Jakiego gatunku muzyki słuchasz? Respondenci najczęściej wybrali odpowiedz nr 1 czyli odpowiedź „ a „ która brzmiała „POP”
2.Ile czasu dziennie przeznaczasz na słuchanie muzyki?
Najczęściej zaznaczaną odpowiedzią była nr 2 czyli odpowiedź „ b „ która brzmiała „od 31 do 60 minut”
3.Słuchając swoją ulubioną muzykę używasz?


(…)

… można odrzucić hipotezę H1 przyjmując drugą jaką jest hipoteza H1.
HISTOGRAM
Histogram obrazuje przyjętą hipotezę H0.
3. ZAKOŃCZENIE I WNIOSKI
Z przeprowadzonych badań można zatem stwierdzić że zróżnicowanie wystąpiło.
ANKIETA
1. Które czasopismo ekonomiczne z podanych poniżej czytasz? a) „Wprost”
b) „Newsweek Polska
„Profit”
„Polityka”
„Twój Pieniądz”
2. Ile czasu dziennie przeznaczasz na czytanie czasopisma…
…, JAKI PREFERUJĄ.
HIPOTEZY
H0: nie występuje zróżnicowanie pomiędzy kobietami a mężczyznami jeżeli chodzi o rodzaj preferowanej muzyki.
H1: zróżnicowanie istnieje.
WERYFIKACJA HIPOTEZ
Jak widać P-value wynosi 19% co powoduje przyjęcie hipotezy H0, czyli brak zróżnicowania. Zatem nie występuje zróżnicowanie pomiędzy kobietami a mężczyznami jeżeli chodzi o rodzaj preferowanej muzyki.
HISTOGRAM
Powyższy histogram…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz