Relatywizm kulturowy etyczny - strona 11

Międzynarodowe stosunki kulturalne- wykłady

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Radosław Damian Zenderowski
 • Międzynarodowe Stosunki Kulturowe
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1288

międzynarodowych decydują podziały kulturowe i cywilizacyjne. RELATYWIZM KULTUROWY- istnieją różnice...

Etyka - pojęcia

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Etyka
Pobrań: 238
Wyświetleń: 4508

, wartości dzieli się na: moralno-etyczne, religijne, estetyczne, kulturowe itd. W zależności od zasięgu...

Naród a integracja- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 119
Wyświetleń: 980

ale również integracja europejska. Integracja polityczna, ekonomiczna, kulturowa. Integracja doprowadzi do powszechnego...

Sofiści, Sokrates

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1337

od człowieka - RELATYWIZM skrajny - człowiek jest miarą wszechrzeczy, każda jednostka jest autonomicznym...

Friedrich Nietzsche

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Filozofia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1190

relatywizm etyczny, kwestionując istnienie powszechnych, obiektywnych prawd moralnych. W miejsce moralności...

Socjologia - pytania na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Aleksander Lipski
 • Socjologia
Pobrań: 5201
Wyświetleń: 20874

wspólnoty, odrębności i świadomości „my”. RELATYWIZM KULTUROWY: - kultury są różne i nie ma ani lepszych...

Synteza prawa

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

/antropologiczno-kulturowe/ jego natury. Dopiero zestawienie tych elementów daje pełny obraz - obraz będący...

Etnocentryzm a polityczna poprawność

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

. Bo przecież co nasze to najlepsze. Postawa przeciwna to relatywizm kulturowy. Jest to dostrzeganie wielości i różnorodności kultur...