Relatywizm kulturowy etyczny - strona 12

Socjologia moralności - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia moralności
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2457

wzorów ideowych, m. aspiracji, m. twórcza i aktywna) relatywizm kulturowy i modele kulturowe (R. Benedict...

Globalizacja kultury - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 784

ideologię relatywizmu kulturowego i tolerancji, widzieli ekspansję kulturową Zachodu w innym zupełnie...

Wprowadzenie do etyki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka w turystyce
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840

od tego, kim jesteśmy, każdy z nas podlega zatem ocenom etycznym - postępuje dobrze lub źle, wartościuje...

Schemat etnograficzny 1

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1400

są to badania eksploracyjno - weryfikacyjne. Jakie są etyczne uwarunkowania badania? O etycznych uwarunkowaniach...

Filozofia - egzamin 4

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 819
Wyświetleń: 1862

. To przekonanie o powszechnej zmienności doprowadziło go do → relatywizmu. Przeciwieństwa to tylko dwa stany...

Filozofia prawa - skrypt 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1960

natury o zmiennej treści, ponieważ pojmują one prawo natury na podobieństwo innych wytworów kulturowych...

Patologie społeczne - opracowanie

 • Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
 • dr Adam Krzysztof Gogacz
 • Patologie społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

zagadnie: 1. Prba definicji patologii spoecznej. 2. Relatywizm czy rygoryzm moralny-dylematy wspczesnoœci...