Obowiązki etyczne pośrednika wobec mieszkańców

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązki etyczne pośrednika wobec mieszkańców - strona 1 Obowiązki etyczne pośrednika wobec mieszkańców - strona 2

Fragment notatki:

3.1.4 Ze stronu informacji i reklamy („INF”).
Pracownicy informacji (reklamy) ponoszą szczególną odpowiedzialność za jej rzetelność i prawdziwość/za manipulowanie odbiorcami.
Informacja powinna być w miarę możliwości obiektywna, nie uzależniona od ideologii, polityki, doraźnego zysku finansowego. Nie należy zatem tworzyć jednostronnego, zafałszowanego obrazu miejscowości odwiedzanej.
Powinno się natomiast w imię obiektywizmu informacyjnego ułatwiać zrozumienie tego, co dla mieszkańców stanowi wartość, trzeba także konsekwentnie ułatwiać poszanowanie tych wartości, poszanowanie odmienności.
Należy wreszcie informować i proponować to, co przyczynić się może do ochrony środowiska naturalnego i kulturowego w miejscowości odwiedzanej, w odwiedzanym regionie, czy kraju. Oznacza to zarazem to, iż należy przestrzegać przed niebezpieczeństwem ich niszczenia
OBOWIĄZKI ETYCZNE POŚREDNIKA WOBEC MIESZKAŃCÓW 3.2.1 Ze strony administracji turystycznej i samorządów (,ADM”);
Należy w tym miejscu, omawiające tę relację zauważyć zwłaszcza odpowiedzialność za politykę turystyczną, dotyczącą przede wszystkim turystyki przyjazdowej do danego kraju, regionu, czy miejscowości.
Zaleca się zatem, by promować typ turystyki humanistycznej - oprócz konkretnych dochodów - przynosi to także pozytywne skutki społeczne, kulturowe i wychowawcze, przyczyniając się do zachowania tożsamości narodowej społeczności lokalnej, a nie przynosi szkód środowisku.
Należy także propagować autentyczne wartości i przeciwstawiać się wszelkim formom „neokolonializmu” przez turystykę.
Ważnym jest także i to, by stwarzać warunki dla rozwoju gospodarczego rejonów i miejscowości turystycznych i przyczyniać się do zmniejszenia bezrobocia dzięki turystyce przyjazdowej.
W omawianym zakresie relacji pojawiają się postulaty, aby używać lokalnych przewodników i produktów, aby wprowadzić środowiskowe programy edukacji dla turystów i uczestniczyć kształceniu przewodników. Chodzi też o to, by zadbać o przygotowanie mieszkańców do kontaktów z turystami przez informowanie ich o kulturze krajów, z których turyści przybywają, o ich obyczajach i wierzeniach. Ważnym programem edukacyjno-etycznym jest kształtowanie w mieszkańcach postawy gościnności wobec turystów.
3.2.2. Ze strony biura podróży, organizacji społecznych, nauczycieli („OPR”).
Tutaj należy przede wszystkim przestrzegać należnych ludności miejscowej praw, zachowywać szacunek dla jej przekonań, systemów wartości, norm etycznych, religijnych czy także obyczajowych.
Przyjazd turystów — w miarę możliwości — nie powinien zakłócać miejscowego kultu religijnego, respektować lokalne święta, a także nie zakłócać rytmu pracy codziennej mieszkańców, ich życia społecznego i ich wypoczynku.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz