Rachunek kosztów jednostkowych - strona 143

Ściaga na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jadwiga Sułowska
 • Analiza instytucji finansowych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1547

w roku obrotowym, przedstawia bowiem przychody, koszty i wyniki finansowe(ujęcie memoriałowe) Rachunek przepływów...

Rachunek przepływu pieniądza

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

przewidywanych kosztów ilości lat objętych rachunkiem (im więcej lat tym NPV większe) przyjętej stopy dyskontowej...

Inwestycje finansowe- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Kuzior
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 539

- wartość godziwa (cena zapłacona za daną pozycję) bez uwzględnienia kosztów transakcyjnych (odnoszone...

Zadania Logika praktyczna

 • Zygmunt Ziembiński
 • Logika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

) zarazem złożonej, zbiorowej i jednostkowej – Fundacja dzieci maryjnych. c) zarazem złożonej, zbiorowej...

Teorie bezrobocia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1631

w sytuacji, gdy ujawnia się luka między jednostkowymi kosztami pracy (oprócz stawek, składki na ubezpieczenia...

Zadania ekonometria

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1071

(koszty jednostkowe transportu) pomiędzy odbiorcami i dostawcami, odległość między i-tym dostawcą a j...