Rachunek kosztów jednostkowych - strona 142

Finanse terytorialne, publiczne

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Finanse publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, A KTÓRYCH CELEM JEST ZASPOKAJANIE ZBIOROWYCH POTRZEB WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWEJ - KOSZTY REALIZACJI...

Rektywne zarządzanie majątkiem obrotowym

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Marzena Wrona
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

firmy: środki pieniężne w kasie; środki pieniężne na bieżącym rachunku w banku; inne środki pieniężne...

Rachunkowość - opracowanie bilansu

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • dr inż. Marta Kołodziej-Hajdo
  • Rachunkowość
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1932

): a) wartość netto, b) VAT. 2. Przekazano zakupione materiały do zuŜycia na cele budowy. 3. Zaksięgowano koszty...