Ekonomia - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 3591
Wyświetleń: 7091
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia - opracowanie  - strona 1 Ekonomia - opracowanie  - strona 2 Ekonomia - opracowanie  - strona 3

Fragment notatki:

Czym zajmuje się ekonomia? Prawa ekonomiczne. Ekonomia a inne nauki. Narodziny ekonomii jako nauki.

Termin ekonomia pojawił się w starożytnej Grecji na przełomie V i IV w.p.n.e Jako pierwszy użył go wielki historyk, myśliciel i strateg Ksenofont. W jego interpretacji oikonomia jest nauką o gospodarstwie, o zarządzaniu majątkiem, domem. Interpretuje ekonomię zarówno jako dyscyplinę naukową jak i wiedzę praktyczną. Dopiero Arystoteles przewyższył Ksenofonta stopniem uogólnienia zjawisk ekonomicznych. Z jego też nazwiskiem łączy się najczęściej powstanie nazwy „ekonomia".

U Arystotelesa oznacza ona naukę o prawach gospodarstwa domowego. Oikos po grecku znaczy dom, nomos – prawo. W XVIIw. Antoine Montchretin używa terminu ekonomia polityczna. Przymiotnik polityczny miał oznaczać w tym przypadku, że chodzi o prawa gospodarstwa państwowego, problematyka finansów publicznych Ukształtowanie się ekonomi w pełny sposób wiąże się historycznie z narodzinami nowoczesnego liberalizmu systemu gospodarczego tzw. kapitalizmu wolnokonkurencyjnego. Wiążą się z tym dwa nazwiska A. Smitha oraz D. Ricardo. Oni to są uznawani za twórców nowoczesnej szkoły myślenia ekonomicznego zwanego ekonomią klasyczną.

Ekonomia jest dyscypliną zajmującą się opisem kategorii i zjawisk gospodarczych oraz ich analizą teoretyczną, służącą wykryciu prawidłowości procesu gospodarowania. Ekonomia jest nauka o metodach oszczędnego gospodarowania ograniczonymi zasobami, o alokacji tych zasobów w celu zaspokojenia konkurujących ze sobą potrzeb w sposób możliwie najpełniejszy. Prawidłowości ekonomiczne są obiektywną cechą procesów gospodarczych we wszystkich społecznościach o rozwiniętym społecznym podziale pracy, są to związki i relacje istniejące w realnej rzeczywistości gospodarczej lub między poziomem organizacji pracy a jej wydajnością.

Prawa ekonomiczne to więc słowne sformułowania określające związki między poszczególnymi składnikami procesu gospodarczego. Trzy rodzaje praw ekonomicznych: prawa przyczynowe związki między elementami procesu gospodarczego polegające na tym iż po pewnym określonym zdarzeniu następuje inne określone wydarzenie, przy czym następstwo to odbywa się w czasie. Przyczyna – skutek prawa współistnienia. związki polegające na łącznym występowaniu 2 lub więcej zdarzeń, które tworzą pewną strukturę zdarzeń, występują stale razem prawa funkcyjne. Istnieje związek, relacja między ilościowo wymiernymi zdarzeniami, którą można przedstawić za pomocą funkcji matematycznych. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz