Wykład - Źródła kapitałów oraz ich koszt w przedsiębiorstwie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 392
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład -  Źródła kapitałów oraz ich koszt w przedsiębiorstwie - strona 1 Wykład -  Źródła kapitałów oraz ich koszt w przedsiębiorstwie - strona 2 Wykład -  Źródła kapitałów oraz ich koszt w przedsiębiorstwie - strona 3

Fragment notatki:

Temat pracy: Źródła kapitałów oraz ich koszt w przedsiębiorstwie.
Spis treści
Wstęp………...................................................................................2
Pojęcie i znaczenie kosztu kapitału.................................................5
Struktura kapitałowa a koszt kapitału.............................................6
Średni ważony koszt kapitału WACC.............................................9
Wnioski
Bibliografia……………………………………………………….13
Przypisy
Wstęp Celem niniejszej pracy jest przedstawienie części zagadnień związanych ze źródłami kapitału oraz ich kosztem w przedsiębiorstwie. Wiadomo, że przy podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju przedsiębiorstwa, koszt kapitału jest bardzo istotnym elementem. Koszt ten jest kształtowany przez różne rodzaje źródeł, z których finansowane jest przedsiębiorstwo. Oczywiście należy tu wspomnieć, że w gospodarce z istniejącym efektywnym rynkiem kapitałowym, zapewniłby on dopływ kapitałów, które są niezbędne do realizacji wszystkich przedsięwzięć. Jednakże taka sytuacja w rzeczywistym środowisku się nie zdarza i czynniki o charakterze finansowym niejednokrotnie mogą mieć znaczący wpływ na decyzje inwestycyjne.
Niewłaściwa struktura kapitału (czyli udziału własnego i długu w pasywach firmy) może sprawić, że wzrośnie jego koszt, co z kolei zaskutkuje trudnościami w utrzymaniu płynności finansowej, a może doprowadzić nawet do upadłości przedsiębiorstwa.
Reasumując, firma powinna starać się osiągnąć zrównoważony wzrost w długim okresie, nie powinna natomiast dążyć do osiągnięcia gwałtownego wzrostu, ponieważ skupienie się tylko na nim nie zawsze jest korzystnym rozwiązaniem w długim okresie czasu.


(…)

…. Powiększanie się długu powoduje podwyższenie stóp procentowych przez pożyczkodawców ze względu na wzrost ryzyka od udzielonych pożyczek. Średni koszt kapitału będzie stawał się przez to wyższy, jednakże nastąpi to po przekroczeniu punktu optymalnej struktury kapitałowej. Zanim zostanie osiągnięta wartość graniczna, zwiększanie efektu dźwigni finansowej, - czyli długu, będzie skutkowało obniżaniem się średniego kosztu kapitału firmy.
Bibliografia M. Molo, M. Bielówka, Średni ważony koszt kapitału, Rzeczpospolita, Nr 36, 12.02.2002
M. Molo, M. Bielówka, Dźwignia finansowa, Rzeczpospolita, Nr 42, 19.02.2002
Gazeta Prawna 174/2002 z dnia 09.09.2002 (str. 9)
Gazeta Prawna 64/2000 z dnia 28.07.2000 (str. 28)
Debski W., Zarządzanie finansami, tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
Krzemińska D., Finanse przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości, Poznań 2000.
Wilk J., Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2001.
Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Źródła kapitałów oraz ich koszt w przedsiębiorstwie.
1
3

… rynkowa),
KO - kapitał obcy wartość rynkowa), K = KW + KO,
k - średni koszt kapitału,
k - koszt kapitału własnego,
r - stopa oprocentowania długu,
s - stopa podatku dochodowego,
U - udział kapitału własnego,
U - udział kapitału obcego.
Wielkość r można traktować jako koszt kapitału obcego, to znaczy długu przed opodatkowaniem, zaś wielkość r (1-s ) jako koszt długu po opodatkowaniu (s wprowadza…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz