Rachunek kosztów jednostkowych - strona 144

Ekonomia - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Ekonomia
Pobrań: 1778
Wyświetleń: 2597

się popytowi na nie i przy której wg neoklasyków utarg krańcowy ze sprzedaŜy jest równy kosztowi krańcowemu...

Biznes plan - fitnes klubu

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • dr Piotr Markiewicz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 798
Wyświetleń: 6706

progu rentowności (wartości miesięczne) koszty stałe: 87 043 zł jednostkowe koszty zmienne: 0 zł średnia...

Zasady rachunkowości .

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwia Silska-Gembka
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 854

konceptualnych” definicje, kryteria uznawania i wyceny aktywów, zobowiązań oraz przychodów i kosztów...

Ewidencja towarów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2422

towaru obejmuje: -wartość towarów w cenie zakupu lub wg kosztu wytworzenia, gdy są to produkty wytworzone...

Analiza działalności banku- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Mirosława Capiga
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 210
Wyświetleń: 728

nieodsetkowych (ABC- rachunek kosztów działań) Metody służące pomiarowi z uwzględnieniem kosztu kapitału własnego...

Egzamin z Rachunkowości

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Alina Dyduch
 • Rachunkowość
Pobrań: 1358
Wyświetleń: 4004

; rozliczenie kosztu rodz240 14 OTrzymano rachunek za czynsz dzierzawionych budynków zarzadu za 1 kwartał...

Doradztwo finansowo-podatkowe - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jankowska
 • Doradztwo finansowo-podatkowe
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1995

podatkowy wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi w wysokości 20 000 zł. (zajęcie wszystkich rachunków...